Actualitat

L’APdC crea una comissió d’Educació

05/05/2011

L’APdC ha creat una comissió d’educació amb cinc professionals de la dansa del camp de la pedagogia. L’objectiu d’aquesta comissió és formar part als processos que segueixen l’APdC en temes d’educació i en la presa de decisions, així com revisar i validar els diferents documents que es publicaran durant l’any i assessorar l’equip de gestió de l’APdC.
 
La comissió està formada per: Anna Sánchez (Directora de Vàrium), Livio Panieri (Coordinador de l’àrea de dansa contemporània del EESA/CPD, Anna Roblas (professora de l’Institut del Teatre CPD), Gemma Calvet (mestra de dansa, graduada del CSD), Maxime Iannarelli (professor de l’Institut del teatre), i  Sandra Bogopolsky (responsable de l’àrea d’ Educació de l’APdC).

Actualment estan treballant en la Guia de sortides laborals, entre d’altres.