Actualitat

L’APdC col·labora amb la UB en unes Jornades sobre avaluació externa de projectes culturals

18/06/2008

La Facultat de Geografia i Història de la UB acull el 18 i 19 de setembre unes Jornades sobre avaluació externa de projectes culturals que compten amb la col·laboració de l’APdC. En aquest sentit, els socis de l’APdC tenen un descompte del 50% en el preu de la inscripció (45 euros enlloc de 90).

El programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona organitza cada any unes jornades al mes de setembre obertes a professionals de tot Espanya que venen precedides per un taller de reflexió a porta tancada al juny amb experts, alguns dels quals seran els ponents de les taules rodones de les jornades públiques de després de l’estiu.

El tema d’aquest any, centrat en el procés d’avaluació externa de projectes culturals, vol aprofundir en els criteris de selecció dels projectes culturals que opten a fons concursables de suport. Es tracta d’analitzar des del punt de vista de l’avaluador, però també de les estratègies dels que es presenten a concurs, els criteris i valors subjacents utilitzats en avaluar la idoneïtat d’un projecte.

El context de la present proposta no es pot desmarcar de la posta en marxa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, així com de la proposta deontològica establerta per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural pel que respecta als integrants als comitès de selecció dels ajuts. Tanmateix, la reflexió va molt més enllà ja que moltes administracions públiques i algunes fundacions tenen una llarga experiència en la distribució de fons a projectes culturals. Per altre cantó, els processos de selecció dels programes europeus, amb la tabulació numèrica dels criteris a utilitzar per part d’avaluadors externs, propicia un cert canvi cultural en la opaca tradició ibèrica d’escassa explicitació dels criteris utilitzats en la distribució d’ajuts.

En l’àmbit anglosaxó, l’establiment de criteris ètics i polítics que garanteixin la correcció i eficàcia dels procediments de suport governamental a la cultura té una llarga experiència, fruit d’una tradició que avarca altres camps de l’acció governamental. En contraposició, en els països europeus de tradició llatina, han mancat procediments d’autocontrol i reflexió sobre la praxis del procés de distribució de subvencions. Aquest fet es dóna amb independència de l’existència de comissions decisives (pròpies dels jurats d’atorgament de premis, entre altres), o simplement assessores (les més habituals en els procediments d’atorgament de subvencions) en el procés de decisió.