Actualitat

L’APdC anima als seus socis i sòcies a participar en les esmenes de dos decrets que està desenvolupant el Departament d’Educació

30/07/2020

El Departament d’Educació de la Generalitat té actualment en marxa dos Projectes de Llei que estaran oberts a tràmits d’audiència la primera quinzena de setembre. Què vol dir això? Doncs que durant aquelles dues setmanes es poden presentar al·legacions a la proposta que s’està desenvolupant.

Des de l’APdC animem a les persones associades a donar-nos la seva opinió, que traslladarem al Departament, ja que actualment només es permet a les entitats representatives (i no a les persones físiques) la presentació d’al·legacions.
Per presentar esmenes cal enviar un correu a projectes@dansacat.org. El termini acaba el 2 de setembre a la nit.
Decret sobre l’oferta formativa dels centres de formació

Per una banda, està en desenvolupament el Projecte de Llei de l’oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i de dansa (podeu consultar l’esborrany aquí).

Decret sobre títol en tècnic/a de Dansa Urbana
 Per altra banda, també està en marxa el Decret de Dansa Urbana (podeu consultar-lo aquí), pel qual l’APdC no ha canviat el seu posicionament (que podeu llegir aquí).