Actualitat

L’APdC al Congrés Internacional d’Economia i Cultura

26/05/2009

L’ APdC va assistir del 20 al 22 de maig al Congrés Internacional d’Economia i Cultura organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la col∙laboració del Ministeri de Cultura. L’objectiu principal del congrés ha estat  projectar la importància de la cultura, la creació cultural i les empreses del sector en les societats avançades.

Tal i com van explicar la vinculació entre economia i cultura no és nova. Superada la visió que entenia la cultura tan sols com una despesa que calia finançar, o com un instrument al servei del desenvolupament econòmic, la relació entre ambdós camps s’expandeix en les societats postindustrials. El Congrés Internacional d’Economia i Cultura parteix de la idea que economia i cultura són dues realitats amb moltes i creixets interseccions enriquidores. En una societat on els intangibles i les persones adquireixen més i més rellevància, la distància entre el món de l’economia i l’empresa per un costat, i el món de la cultura per l’altre, s’escurça.

La capitalitat cultural de Barcelona es basa no només en el seu patrimoni i la seva vitalitat artística, sinó també en la capacitat de dissenyar nous paradigmes de la gestió i les polítiques culturals, i d’inserir‐se en el debat internacional. És des d’aquesta tradició, i a iniciativa de la societat civil catalana, que es planteja una reflexió integral sobre el paper de la cultura com un dels motors clau de les societats avançades. I es fa amb voluntat de transformar i enfortir les estratègies empresarials i governamentals més innovadores.

Per aquest motiu, es nodreix de la reflexió aportada per les Jornades Noves Fronteres de l’Economia de la Cultura, celebrades a París en el si de la presidència francesa de la Unió Europea, i vol fer de pont conceptual amb la presidència espanyola de l’any 2010. Es tracta, en última instància, d’ajudar a construir l’agenda europea a l’entorn de la competitivitat i la creativitat, de potenciar els professionals i les empreses de la cultura com a catalitzadors de riquesa i d’intangibles que abasten tots el camps del coneixement, el lleure i la producció, i d’enfortir la percepció social sobre el paper de la creació, la producció i el patrimoni cultural com a elements motors de la societat contemporània.

El Congrés Internacional d’Economia i Cultura es va estructurar en cinc eixos de debat i personalitats rellevants del món empresarial, acadèmic i institucional van discutir sobre els temes que transversalment afecten les empreses i la dinàmica cultural, independentment del seu àmbit d’actuació. El públic va poder fer les seves preguntes creant així un diàleg fluid i propiciant l’ intercanvi d’idees.

Més informació a: www.economiaicultura.org/ca/. També podeu accedir al blog del congrés on trobareu les diferents aportacions que es van fer, així com noves reflexions sorgides d’aquesta trobada.

Precisament, TV3 ha emès aquests dies un reportatge sobre cultura i economia on parlen, entre d’altres, d’aquest congrés. Veure vídeo.