Actualitat

L’APdC a la reunió anual de l’International Organization for the Transition of Professional Dancers a Berlín

31/05/2017

Text de Xevi Dorca, president de l’APdC.

L’APdC ha estat convidada a assistir a Berlín a la reunió anual de l’International Organization for the Transition of Professional Dancers que aquest any celebra el seu 25è Aniversari i que té organismes i fundacions d’11 països d´arreu del món (Suïssa, França, República Txeca, Polònia, Regne Unit, França, Holanda, Alemanya, Corea del Sud,  Estats Units i Canadà) .

IOTPD és una xarxa d’organitzacions dedicades a oferir recursos i suport als ballarins que s’enfronten al final de la seva carrera i han d´orientar la seva vida laboral cap a un altre lloc. Ofereixen serveis tan bàsics com orientació laboral, orientació educativa, formació continuada i fins i tot atenció psicològica, en forma d’ajudes a la reconversió professional abonades directament per les institucions educatives o bé en forma de beques anuals.

Cada organització té un model diferent que s’adapta a les necessitats de les seves ballarines/ins. A través de l´IOPTD comparteixen publicacions, coneixements, estratègies i recursos per a millorar els seus serveis.

Per seguir aprofintant el talent dels nostres artistes i que no caiguin en la inclusió social al final de les seves carreres, l´APdC fa dos anys que treballa en l’estudi de la creació d’ajudes a la transició professional.  Aquesta trobada a Berlín ens ha posat en el mapa dels països que estem treballant per incloure aquest servei en el dia a dia dels nostres professionals. En un futur proper passarem a ser socis membres de l´IOTPD i seguirem treballant en xarxa per rebre i oferir les ajudes necessàries per anar desenvolupant aquest pla.

El 1980, la UNESCO va difondre certes recomanacions en relació amb l’Estatut de l’Artista, que subratllava la necessitat que els governs adaptessin els seus programes de Seguretat Social, perquè els artistes també poguessin beneficiar-se dels mateixos, així com el reconeixement de les necessitats específiques de les ballarines/ins. Aquest document afirma textualment que, “[…] és responsabilitat dels governs […] donar suport a la reconversió de certes categories d’artistes, com les i els ballarins professionals. […] (Extracte) “

La transició professional al nostre país es dóna en el món dels esportistes d’elit, on s’han desenvolupat plans d’ajuda a la reconversió laboral. El Centre d’Alt rendiment de Sant Cugat n’és un bon exemple. Estem en contacte amb aquest centre per veure si hi podem desenvolupar un programa específic per la dansa i seguirem trucant portes per trobar els recursos necessaris per a fer realitat un servei bàsic de desenvolupament personal de les nostres ballarines/ins que farà millor la nostra societat.