Actualitat

L’APdC a la plataforma pro-Estatut de l’artista i el creador

31/12/2009

El 28 de novembre va tenir lloc la primera trobada de federacions professionals Pro-Estatut de l’ artista i el creador (PECA), a la seu d’AISGE de Madrid, en la que va estar present l’APdC. Des de Catalunya, s’està impulsant la creació d’una plataforma Pro-Estatut de l’artista i el creador a nivell estatal, a la que l’associació s’hi ha adherit. Pensem que és molt important estar en aquesta plataforma per tal de representar els interessos dels treballadors del sector de la dansa.

En alguns països, especialment en el nord d’Europa, s’han donat experiències molt interessants i adequades de legislació o tracte de l’artista i el creador. A Espanya, en canvi, hi ha una gran desatenció i una falta d’adequació de la legislació a la realitat social i econòmica dels sectors. Bona part dels aspectes que ens preocupen tenen un àmbit de resolució o legislació a escala estatal, es tracta de competències del govern central o el Congrés dels Diputats i el Senat. Fins ara, cada entitat o sector ha intentat presentar aquests temes al govern central, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat i a les forces polítiques, però no s’han obtingut uns resultats remarcables. Per aquet motiu, pensem que la col·laboració entre sectors i la constitució d’aquesta plataforma pot ser determinant.

A banda de l’APdC, van assistir a la trobada una quinzena d’ associacions que representen artistes i creadors de diferents àmbits i organitzacions sindicals.