Actualitat

L’Ajuntament impulsa un nou centre de creació de dansa i arts escèniques a Les Corts, gestionat per l’equip de La Caldera

08/07/2013

La gestió l’assumirà l’equip que ha dirigit el projecte de La Caldera els darrers anys
S’inaugurarà durant el 2014 i s’afegirà a la xarxa de Fàbriques de Creació

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura i el Districte de Les Corts, impulsaran un nou centre de creació de dansa i arts escèniques, ubicat a l’edifici municipal que va ocupar fins l’any passat el cinema Renoir Les Corts, al carrer Eugeni d’Ors número 12. El centre s’afegirà a la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, i la gestió l’assumirà l’equip que ha dirigit el projecte de La Caldera els darrers anys.

Projecte artístic
El centre vol ser un espai de referència adreçat tant al sector professional de la dansa i les arts escèniques, com al públic de la ciutat o el que visita Barcelona, i alhora ser internacionalment reconegut. Una casa oberta que ofereixi un punt trobada social, artístic i cultural i que doni suport a la producció d’espectacles i productes culturals de qualitat, la formació continuada pels professionals, així com assessorament i acompanyament als creadors. També vol ser un centre que fomenti la recerca i el pensament i que tingui un marcat compromís amb la creació actual i l’apropament a nous públics.
El projecte s’estructurarà a partir de 3 eixos principals:

1. Suport a la creació
Programa de residències per artistes de diferents edats, generacions i trajectòries dins de les arts escèniques. Es realitzarà a través de convocatòries públiques.
Formació continuada per a professionals: tant a nivell teòric com pràctic, a través de cursos i laboratoris enfocant en els nous llenguatges del moviment i de creació escènica amb convidats de prestigi nacional i internacional.
Laboratoris de recerca i interacció amb altres disciplines i llenguatges.
Acompanyament i assessorament de gestió, producció i distribució.
Arxiu virtual 

2. Aproximació de l’art i la creació als ciutadans / Espais de trobada i proximitat
Espais d’exhibició: dues sales d’exhibició de diferent format on poder presentar espectacles i propostes de diferents estils i formats adreçats a diferents tipologies de públic i de diferents disciplines (dansa, música, teatre, performance, espectacles familiars, etc.)

Espai social: un espai de trobada amb activitats lúdiques per a tots els públics, on els relacionin art, cultura, literatura i gastronomia

Projectes artístico-pedagògics: aproximar la dansa als més joves, als adolescents i als no professionals, creant vincles entre els diversos centres, escoles i entitats del barri i també creant vincles amb diverses universitats de la ciutat per acostar la dansa a tots els públics i en tots els àmbits; creació de públics i futurs amics del centre

Projectes socials i de territori (districte de Les Corts): generar projectes artístics participatius apropant la creació contemporània al públic general i implicant les persones del barri de forma activa i participativa. També propiciar el desenvolupament de projectes artístics adreçats específicament als col·lectius més marginats o desafavorits socialment, treballant en xarxa amb altres centres i iniciatives

3. Eixos transversals
Creació de xarxes locals amb espais, centres i equipaments de la ciutat de diferents àmbits i disciplines
Creació de xarxes amb centres europeus i internacionals de dansa i de creació
Pensament arts escèniques: creació de contextos per a la reflexió, la transmissió del coneixement en relació al pensament que es produeix des de les arts escèniques actuals i vincles amb universitats i institucions. acadèmiques

Pressupost
L’Ajuntament de Barcelona assumirà els costos de remodelació arquitectònica i adequació dels espais (468.433 euros), a més de la subvenció anual per al funcionament del centre.

Ens de govern
El projecte planteja com a model de funcionament i d’organigrama un gerent i coordinador general i uns caps d’àrea com a equip transversal de direcció, i un consell general per a la supervisió, aprovació i seguiment general del projecte.

Consell General: amb participació de l’Ajuntament de Barcelona (50% +1) i format per: cinc membres de l’Ajuntament de Barcelona (un representant del Districte de Les Corts, tres representants de l’Institut de Cultura de Barcelona i el responsable de les Fàbriques de Creació); un representant de l’Associació de Professionals de la dansa de Catalunya (APDC); un representant de l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), i dos membres de l’equip de Vidalet 43 S.L. (antic equip de La Caldera).

Gerència i coordinació general: Cristina Riera (gerència i coordinació) i Alexis Eupierre (direcció artística i coordinació), proposats per l’equip de Vidalet 43 S.L, amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de Barcelona.

Junta Directiva
Caps d’àrea
Equips de gestió

DECLARACIONS D’ALEXIS EUPIERRE (Director artístic de La Caldera i del futur centre de creació de Les Corts)