Actualitat

L’Ajuntament de Barcelona impulsa ‘Barcelona Innovació’, un programa per fomentar la cultura de la innovació a Barcelona

29/06/2012

El govern municipal ha presentat avui en Consell Plenari una mesura de govern que posa la creativitat i la innovació en el centre de l’acció cultural de la ciutat. Amb caràcter transversal, la mesura s’impulsa des de l’Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona i té com a objectius fomentar la innovació com un procés essencial per a generar emprenedoria en sectors claus vinculats a la creativitat i la innovació, apropar els valors de la innovació i la creativitat a tota la ciutadania mitjançant experiències que incloguin tots els barris de la ciutat, i situar el coneixement i la ciència com a eix prioritari sobre els quals ha de pivotar la projecció internacional de la ciutat. El Consell de la Cultura de Barcelona treballa actualment en la creació de la Comissió d’Innovació i Recerca, com a principal òrgan assessor de l’Ajuntament en la matèria.

Per Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona “el caràcter prioritari que per a tots té la recuperació econòmica de la ciutat i del país passa per la promoció de la innovació com a factor essencial pel desenvolupament. L’alcalde i tot l’equip de govern, des del primer dia, ha situat la creativitat i la innovació en el centre del projecte de futur per Barcelona.” El tinent d’alcalde ha destacat que Catalunya és la cinquena regió europea en ocupació en l’àmbit cultural i creatiu i que registra una creació de llocs de treball des de finals de 2011 en sectors com l’audiovisual i els videojocs amb especial incidència en menors de 30 anys. Per Ciurana, “tenim competències i potencialitats, i estem parlant d’un àmbit productiu en creixement a escala global amb especial incidència en la gent jove. El que volem és estendre la cultura de la innovació i que tots els projectes amb els quals treballem emanin creativitat i innovació. Perseguir l’excel·lència i el talent, passa fonamentalment per fer de la innovació un valor accessible, a l’abast de tota la ciutadania.”

El programa Barcelona Innovació es fonamenta en tres grans àrees de treball on es detecten comunitats actives d’artistes, científics i tecnòlegs. Són les àrees de treball que representen el focus d’atenció principal:

Ø La innovació digital, que passa per promoure una extensió de les eines digitals i fomentar l’ús dels nous llenguatges vinculats a la digitalització.
Ø Extensió del coneixement científic, a través de projectes que fomentin una ciència més participativa. L’avenç del coneixement, la promoció de la curiositat és la millor inversió de futur que podem fer.
Ø Explorar la cultura tecnològica com a base de futurs projectes d’emprenedoria a la ciutat.
Alguns dels projectes que inclouen el programa Barcelona Innovació, i que han quedat recollits a la mesura de govern, són:
Ø Posada en marxa d’una xarxa de col·laboració que posi en relació els àmbits d’innovació tecnològica i científica amb els àmbits d’innovació artística.
Ø Suport a la creació d’un laboratori obert a la ciutat. Un fenomen ben conegut en els àmbits de la participació i de les xarxes tecnològiques, on Barcelona resta encara a posar-se al dia. Aquest laboratori ha d’incloure un esdeveniment a nivell ciutat sobre cultura digital en el qual l’Ajuntament hi està treballant actualment.
ØOptimització del festival del Mobile World Capital com un aparador privilegiat sobre el qual poden convergir els projectes d’innovació més destacats tant a nivell local com internacional.
Impuls a una línia de captació de recursos i finançament europeu per a projectes innovadors.
Creació d’un portal web Barcelona Innovació, i que actuarà com a principal eina de cooperació i treball del programa.

Enfortiment del projecte de Festa de la Ciència i la Tecnologia, que enguany ha tingut lloc el 16 i 17 de Juny amb un notable èxit de públic i amb una nova mirada sobre la divulgació científica a la ciutat.
Posada en marxa dins el Festival Grec de l’apartat Grec Innovació, com una finestra oberta a l’exploració dels vincles entre arts escèniques i innovació.

Per a posar en marxa les diverses línies de treball que contempla aquest programa, l’Institut de Cultura de Barcelona ha creat la Direcció de Creativitat i Innovació que vol marcar el caràcter prioritari que tot aquest sector té per a les polítiques culturals a la ciutat. La nova direcció compta amb un pressupost de 600.000 euros, que inclou el programa Barcelona Ciència. La Direcció treballarà amb l’objectiu de promoure noves formes de finançament tant a través de la cerca d’un programa propi de patrocinis, a més de la participació en programes europeus de cooperació en aquest àmbit. També es promourà la creació de sinèrgies entre les iniciatives d’aquest programa amb els esdeveniments o anys temàtics que tinguin lloc a la ciutat, com l’Any de la Neurociència, el Mobile World Capital o la Barcelona World Race, esdeveniments tots ells amb una potencialitat important per l’atracció de finançament. Donades les particulars característiques dels sectors de la innovació, on intervenen un nombre molt important i divers d’actors, el programa Barcelona Innovació promourà la signatura de convenis de col·laboració amb universitats, empreses i centres de recerca per tal de promoure les aliances que permetin el desenvolupament dels seus programes.

Podeu descarregar-vos la Mesura de Govern des de l’enllaç
https://eicub.net/?grup=MesuradeGovernBCNInnovacio