Actualitat

L’ajuda per a extraescolars, incloses les formacions de dansa, es podrà demanar a partir de dijous 3 de desembre

01/12/2020

El Departament d’Educació de la Generalitat obre dijous 3 de desembre la convocatòria d’ajuda econòmica per a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars. Tindran dret a l’ajut totes les persones que compleixin els requisits i presentin les sol·licituds dins el termini establert: des del dijous 3 de desembre a les 9:00h i fins el divendres 11 de desembre a les 20:00h. Si s’exhaureix el crèdit disponible, pressupostat en 20 milions d’euros, s’ampliarà.

Els ajuts es concediran en un pagament únic en funció de la modalitat de l’ajut que se sol·liciti:

Modalitat A, per a activitats d’educació en el lleure en cap de setmana, 500 euros (en el cas de federacions i coordinadores d’entitats, 500 euros per cada centre o agrupament adscrit)
Modalitat B, per al lleure educatiu entre setmana i les activitats extraescolars, 3.500 euros per sol·licitant Modalitat C, per a titulars o gestors o gestores d’instal·lacions juvenils registrades, 5.000 euros per sol·licitantCal destacar, en la Modalitat B, que es consideren activitats extraescolars les següents:

b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l’ajut.
b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:
b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.
b.2.2) Els ensenyaments no reglats d’idiomes.
b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.
b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.
b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.


Accediu al tràmit i les bases fent clic aquí.