Actualitat

L’Academia de las Artes Escénicas de España llença 2 qüestionaris sobre arts i educació

07/10/2020

La Academia de Artes Escénicas de España està realitzant un estudi sobre la importància de l’Educació en les Arts Escèniques i animen a participar en una sèrie de qüestionaris qüestionaris per a la recollida d’informació. El termini finalitza el 15 d’octubre (inclòs).

L’estudi gira al voltant del debat sobre quin és el lloc i l’estatus que han d’ocupar els ensenyaments de les Arts Escèniques en els currículums dels diferents nivells educatius?

Actualment hi ha en marxa dos qüestionaris:

Els qüestionaris estan dirigits a una mostra d’ampli espectre: acadèmics i acadèmiques, investigadors, experts i professionals de les arts escèniques, així com a professionals de l’educació en general. El temps de resposta és de 10-15 minuts i la participació és anònima.