Actualitat

La UNESCO publica un alarmant informe sobre l’impacte de la pandèmia en les indústries culturals

13/07/2021

L’informe que acaba de publicar la UNESCO, titulat Les indústries culturals i creatives vers la COVID-19: panorama de l’impacte econòmic, alerta sobre les greus conseqüències que ha tingut la pandèmia sobre el sector cultural i creatiu mundial. Malgrat les dificultats que habitualment comporta recopilar dades dins el sector cultural, aquest estudi ofereix estimacions fiables de l’impacte econòmic de la crisi sanitària en aquestes indústries, en 20 economies de mida mitjana i gran, que en conjunt representen el 61% de l’economia mundial. Es calcula que el 2020 s’ha produït una reducció global de 750.000 milions de dòlars de el valor afegit brut de les indústries culturals i creatives a tot el món, el que representa un dramàtic retrocés en la capacitat d’aquestes indústries per impulsar el desenvolupament cultural, econòmic i social. Les pèrdues d’ingressos en les indústries culturals i creatives en 2020 són també particularment significatives, i oscil·len aproximadament entre el 20 i el 40% en els diferents països

Aquesta contracció, al seu torn, va provocar un greu desequilibri en l’ocupació mundial. Es van registrar pèrdues massives de llocs de treball en les indústries culturals i creatives, estimades en més de 10 milions, i afectant profundament als mitjans de vida dels treballadors creatius. Els treballadors independents han experimentat majors nivells de pèrdua d’ingressos i atur que altres categories de treballadors culturals i creatius, el que demostra la urgent necessitat de defensar i reforçar els drets socials i econòmics d’artistes i professionals de la cultura a tot el món.

Vegeu algunes de les conclusions més destacades extretes de l’informe:

  • Les indústries culturals i creatives més dependents d’experiències físiques en espais i llocs específics són les que han patit les pèrdues econòmiques més importants en termes relatius, en els diferents contextos nacionals.
  • Els estudis a nivell nacional assenyalen sistemàticament una caiguda general del valor afegit brut de les indústries culturals i creatives durant 2020.
  • El rendiment de les indústries culturals i creatives en diferents països també és sistemàticament pitjor que el rendiment general de les seves economies nacionals.
  • Les pèrdues en els ingressos de les indústries culturals i creatives en 2020 van oscil·lar al voltant de l’20% i el 40% en diferents països.
  • La sort de les indústries culturals i creatives en els diferents territoris sembla estar vinculada a la manera en què els països en el seu conjunt han tractat la pandèmia.
  • Les majors caigudes absolutes en la contribució econòmica de les indústries culturals i creatives s’han donat en les megaciutats i altres grans centres urbans en els quals aquestes indústries estan molt concentrades.
  • Els treballadors per compte propi han experimentat majors nivells de pèrdua d’ingressos i atur que altres categories de treballadors culturals i creatius.