Actualitat

La Titulació Superior en Dansa, equiparada al Grau universitari

06/05/2014

Segons el Reial Decret 96/2014 pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), el nivell d’estudis que arriben als Titulats Superiors en Dansa, se situa en el NIVELL 2: GRAU, igual que qualsevol graduat universitari.

Fins ara en la pràctica el títol superior de dansa no era considerat equivalent en tots els efectes, des de l’APdC continuarem treballant i vetllant perquè aquest reconeixement sigui una realitat en la pràctica.

Més informació