Actualitat

La segona convocatòria de la línia extraordinària COVID de l’ICEC s’obre el dijous 3 de setembre

24/08/2020
Us informem que s’han publicat les bases de la segona convocatòria de la línia extraordinària COVID i ho aprofitem per fer-vos arribar el calendari inicialment previst per aquesta convocatòria, que resta pendent de publicació en el DOGC.
Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.
En l’àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre), poden optar a aquestes subvencions:

a) Empreses productores d’espectacles d’arts escèniques.

b) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades
a Catalunya.

Calendari previst

Publicació bases: 4/8/2020. Podeu consultar-les a la web de tràmits.

Publicació convocatòria: pendent 

Inici previst de presentació de sol·licituds: 3/9/2020

Finalització prevista de presentació de sol·licituds: 17/9/20

Dotació: 1 Milió €

Per a més informació podeu consultar la pàgina web que explica les principals FAQs relacionades amb aquesta convocatòria.