Actualitat

La Plataforma per als titulats en art dramàtic i dansa demana aclariments sobre la convocatòria de places de docents de l’Institut del Teatre

26/03/2013

La Plataforma per als titulats en art dramàtic i dansa ha fet arribar una carta al sr. Jordi Font, director General de l’Institut del Teatre, demanant aclariments sobre el desenvolupament de la convocatòria de places de personal docent per al curs acadèmic 2012-2013. Concretament sobre les places del POA 2012-2013, convocades entre el 22 d’octubre de 2012 i el 7 de gener de 2013, i resolts els primers mesos del present any. Segons consta al web d’aquest centre abans de l’inici de cada curs acadèmic, o bé del període lectiu corresponent, l’Institut del Teatre convoca les places vacants necessàries per donar cobertura a la seva oferta educativa. Per tant, s’entén que obren una convocatòria perquè necessiten professors per a cursos que s’han de desenvolupar en el futur.

Ara bé, el problema rau en què algunes de les places que es van oferir, per a impartir 45 hores al llarg del segon semestre del curs 2012-2013, es referien a assignatures que ja havien començat a impartir-se al setembre de 2012. Per tant, si algú que no fos el professor que ja havia impartit la meitat de la matèria hagués guanyat al febrer la plaça, difícilment hauria pogut  tenir el contracte descrit, ni explicar la matèria sencera, ni tampoc cobrar les 45 hores.

És el cas de les assignatures “Historia de l’Art Modern i Contemporani” (Codi plaça 03/12-13) i “Educació en el Moviment per a nens” (Codi plaça 02/12-13). Aquestes, encara que pendents de concurs, ja havien estat impartides durant el primer semestre per dues professores que figuraven als horaris oficials. Les places finalment van ser guanyades al febrer de 2013 per les professores que ja impartien les assignatures. Però, si no hagués estat així, què hauria passat  amb el contracte?, a qui hauria pagat l’Institut les 45 hores previstes si només quedava la meitat del curs per impartir?, com hauria afectat als alumnes el canvi de professor?, què passa amb els professionals de la dansa que s’havien preparat les matèries seguint les instruccions i els terminis previstos al procés selectiu?

Aquestes són les qüestions que hem traslladat, des de la Plataforma, a la direcció del centre, i restem a l’espera d’una resposta de la qual us informarem.