Actualitat

La Plataforma per a un consell de les Arts rebutja el model proposat pel tripartit

05/11/2007

Un cop tancat el termini per presentar esmenes a la Llei del Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya, i constituïda la ponència que ha de negociar-les i enllestir l’avantprojecte, la Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts lamenta que cap de les seves esmenes hagi estat recollida pels grups parlamentaris de la majoria de govern i que, pel contrari, una autoesmena d’aquests mateixos grups modifiqui substancialment el model del Consell al reduir els membres del seu Plenari de 14 a 7 i imposar la seva
dedicació exclusiva. Llegeix la declaració aquí.