Actualitat

La Plataforma NO retalleu la Cultura està analitzant el Projecte de Llei d’Agilitat i Reestructuració Administrativa

14/07/2011

El Govern ha fet públic el Projecte de Llei d’Agilitat i Reestructuració Administrativa (un dels tres en els quals ha quedat dividit l’avantprojecte de Llei Òmnibus), que trobareu en format pdf a peu de notícia.

Com ja hem comunicat, l’APdC sota el paraigües de la Plataforma “NO retalleu la cultura”, va presentar una sèries d’al·legacions davant d’aquest avantprojecte (Llegir al·legacions ) en el qual s’acaba amb les competències executives del CoNCA, i el transforma en un ens merament assessor.

D’altra banda, s’explicava que aquestes competències serien assumides per un refundat ICIC que passaria a anomenar-se Institut Català de creació i Empreses Culturals ICCEC, en el qual hi ha una marcada tendència a concebre l’artista/creador com a una empresa cultural.


Projecte de Llei d’Agilitat i Reestructuració Administrativa

En aquest projecte, que ja ha entrat al Parlament, i que s’aprovaria en els propers mesos, el CoNCA i la Institució de les Lletres Catalanes recuperen algunes competències que havien perdut en l’avantprojecte Òmnibus. No obstant, el CoNCA perd la principal competència executiva que és decidir plenament sobre els ajuts a la creació. Cal destacar, els canvis estructurals al CoNCA (el seu plenari passa d’11 a 5 membres) i a la ILLC.

El CoNCA també adquireix alguna nova competència que no sortia en la Llei original,  avaluar contractes programa i fer auditories culturals dels equipaments públics. D’altra banda, desapareix la comissió d’ajuts com a conseqüència de perdre la competència d’atorgar els ajuts.

Pel que fa a la llei ICCEC el text inicial s’ha modificat el redactat inicial: “L’Institut Català de la Creació i de les Empreses Culturals té per objecte impulsar la creativitat artística, la producció cultural i la difusió mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, ja siguin persones físiques o jurídiques, i fomentar el consum cultural així com l’ampliació de mercats per a la cultura catalana.”

A l’articulat del text però, continua havent-hi un fort i clar accent cap a l’empresa, una mirada economicista. La paraula artista i creador no apareix, i només hi ha 2 articles que descriuen els objectius en relació a la creació (que haurien d’assumir ja que deixa de ser competència del CoNCA): e) Promoure el talent, la innovació i la recerca d’ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges; m) promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar la creació artística i cultural i les empreses culturals.

El posicionament de La Plataforma NO retalleu la cultura i de l’APdC sempre ha estat de defensa del model del Consell de les Arts, un consell independent i amb plenes competències executives. Davant d’aquesta nova realitat i en resposta al projecte de llei, La Plataforma està analitzant i estudiant la possibilitat de fer públic el desacord amb la pèrdua de la competència executiva del CoNCA, i està treballant en diverses estratègies per a tenir més visibilitat i aconseguir més incidència.