Actualitat

La Plataforma Caníbal reuneix les pràctiques artístiques basades en el cos, el moviment i la creació contemporània

13/05/2008

La nova Plataforma Canínal reuneix actualment diferents estructures, espais, agents i mediadors del sector cultural independent relacionat amb les pràctques artístiques basades en el cos, el moviment i la creació contemporània: La Porta, La Caldera, L’animal a l’esquena, NU2’s i La Poderosa.

El denomeniador comú dels integrants és el fet que la seva pertenença i viculació a la creació artística forma part intrínseca de la seva manera de treballar i gestionar els projectes culturals que fan i recolzen.

Les diferents estructures responen a les exigències i manques del fet cultural mitjançant estratègies i actuacions diverses i plurals, creant i impulsant models de gestió caracteritzats per la seva independència i transversalitat. Models que generen al seu torn marcs de presentació, investigació i documentació de treballs artístics que es fonamenten en un procés interdisciplinari, constituint un sistema de producció horitzontal que no pretén respondre o ajustar-se directament a les exigències de la indústria cultural i al seu mercat.

Models que situen la creació i la pràctica contemporània de l’art en un context sociocultural que propicia i determina el diàleg, genera discurs crític, expandeix la noció d’espai públic i incideix en l’economia de la cultura com a valor simbòlic.

La Plataforma busca generar un marc informal de trobada i intercanvi i establir dues línies d’actuació prioritàries:

– Posada en comú dels diferents projectes per propiciar complicitats i sinergies, a nivell de continguts artístics i optimització de recursos en l’àmbit local, nacional i internacional, a fi de facilitar i potenciar la continuïtat en el treball dels creadors i els seus processos artístics.

– Obertura d’un espai de diàleg i debat crític amb les institucions i administracions públiques sobre el model cultural a Catalunya, reivindicant una concepció descentralitzada de les polítiques culturals, més adequada a la realitat de les pràctiques artístiques contemporànies.

Per fer efectives aquestes línies d’actuació és necessari complir amb els següents objectius:

– Posada en comú dels diferents projectes per propiciar complicitats i sinergies, a nivell de continguts artístics i optimització de recursos en l’àmbit local, nacional i internacional, a fi de facilitar i potenciar la continuïtat en el treball dels creadors i els seus processos artístics.

– Obertura d’un espai de diàleg i debat crític amb les institucions i administracions públiques sobre el model cultural a Catalunya, reivindicant una concepció descentralitzada de les polítiques culturals, més adequada a la realitat de les pràctiques artístiques contemporànies.

– Legitimar la independència dels espais existents i les seves respectives estructures de gestió, que han fet possible preservar i desenvolupar programes d’actuació eficaços i flexibles en els àmbits del pensament i la creació artística.

– Potenciar models de gestió cultural caracteritzats per la seva independència i transparència.
Aportar criteris de valoració per al desenvolupament de les polítiques culturals mitjançant l’avaluació dels fons públics destinats a la investigació, producció i difusió de la creació contemporània.

-Impulsar i desenvolupar estratègies, xarxes i accions capaces d’intervenir en l’espai públic mitjançant marcs d’interacció entre l’àmbit social, cultural i educatiu, a fi de generar capital simbòlic, discurs crític, diàleg social i innovació artística…

Informació extreta de www.lapoderosa.es