Actualitat

La manca de treball afecta el 52%dels ballarins i el 45% dels actors de teatre, segons l’informe d’ AISGE

05/10/2016

La manca de treball afecta el 52%dels ballarins i el 45% dels actors de teatre, a Catalunya. Aquestes dades formen part de l’ Informe sociolaboral sobre el col·lectiu d’actors i ballarins a Espanya, un treball sociològic de més de 400 pàgines que la Fundació AISGE ha desenvolupat durant els set primers mesos d’aquest any 2016.

L’estudi, el més minuciós de les seves característiques realitzat mai al país, s’ha nodrit d’un total de 3.282 enquestes, de les quals 558 van tenir lloc a les quatre províncies catalanes. Aquest volum de respostes
es correspon amb el 36,4 % dels socis a Catalunya d’AISGE, la entitat que gestiona els drets de propietat intel·lectual d’actors i intèrprets.

L’estudi també indica que a Catalunya el 46% dels artistes no troba cap feina com intèrpret, d’entre els quals el 58% no compta amb cap tipus de prestació, una situació agreujada en el cas de la dansa, on aquesta xifra s’eleva al 75% dels ballarins. Entre els intèrprets professionals en actiu, el 13% treballa sense contracte.

Més informació sobre la situació a Catalunya
Més informació sobre la situació a Espanya