Actualitat

La llei del Consell de les Arts ha de tornar al Parlament

23/07/2008

La Plataforma vetllarà perquè no se’n retallin les seves competències

La Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, aprovada el passat 7 de maig, està mal feta i ha de tornar al Parlament. L’apartat 3 de l’article 9 estableix que “Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat” i no discrimina entre aquells membres que ho són en dedicació exclusiva (la presidència i les dues vicepresidències), i els altres vuit que tindran una dedicació a temps parcial. Si la llei s’apliqués amb l’actual redacció els vuit membres de dedicació parcial, que només cobraran dietes d’assistència a les reunions, haurien de renunciar a la seva activitat professional, cosa que contradiu el perfil desitjat per la Plataforma i finalment acceptat
per la majoria parlamentària, la qual cosa fa pràcticament impossible trobar-los, L’error es deu a que quan el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va acceptar una majoria de membres del Consell no professionalitzats –tal com reclamava la Plataforma- va esmenar l’article 6, que determinava el nombre i composició del Plenari, però es va oblidar de rectificar l’esmentat apartat 3 de l’article 9.

La Plataforma vol fer pública la seva inquietud perquè s’aprofiti el retorn de la llei al Parlament per rebaixar les competències del Consell de les Arts. La preocupació no es basa en rumors –que n’hi ha- si no en dos fets recents. D’una part, l’aprovació pel govern d’un decret de reordenació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació -publicat al Diari Oficial de la Generalitat amb data del passat 10 de juliol-, en virtut del qual es crea la Subdirecció General de Difusió Artística que envaeix competències que la llei atorga al futur Consell de les Arts.

L’altre fet consumat és el brusc canvi de funcions del Centre d’Art Santa Mònica (CASM) que deixa de ser un centre d’art contemporani per convertir-se en un centre institucional. Podria semblar que s’estan aprofitant els darrers mesos abans de l’entrada en funcionament del Consell de les Arts per blinda requipaments, institucions i competències i sostreure’ls de l’àmbit d’actuació del Consell per rebaixar, d’aquesta manera, els recursos econòmics, humans i competencials que s’haurà de traspassar-li en el futur. El del CASM no és l’únic cas: equipaments con el centre de producció Can Xalant (Mataró) o el
Centre d’Art La Panera (Lleida) que eren cofinançats per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (que desapareixerà amb la creació del Consell) han passat a dependre econòmicament de la Direcció General de Cooperació.

Totes aquests fets demostren la resistència generalitzada al canvi que representa la instauració del Consell de les Arts, resistència al principi de l’arm’s length que inspiren els arts councils i que pretén protegir el suport i la difusió de les arts de la ingerència partidista.

La Plataforma vetllarà perquè el contingut de la reforma de llei del Consell de les Arts sigui purament tècnic –un únic article- i no afecti a les seves competències. Més concretament es tem per la supressió de l’apartat b de l’article 4 que diu: “(són funcions del Consell) dur a terme la difusió cultural i la promoció i el foment de l’activitat cultural a Catalunya”. Aquesta competència no constava a l’avantprojecte de llei, la Plataforma sempre l’havia reclamat i ara no vol que li sigui retirada de cap de les maneres

Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts

Barcelona, 23 de juliol de 2008

Relaciód’associacions adherides a la

Plataformade la Cultura per a un Consell de les Arts

Art Barcelona(Associació de Galeries d’Art)
Art Catalunya (AC)
Associaciód’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)
Associaciód’Artistes Escènics (AAE)
Associaciód’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)
Associació Catalana de Compositors (ACC)
Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)
Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET)
Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC)
Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE)
Associació d’Empreses de Teatre a Catalunya (ADETCA)
Associació d’Escenògrafs de Catalunya (Ad’EC)
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya (AFP)
Associació de Productors-Editors Discogràfics i Videogràfics de Catalunya (APECAT)
Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. (APDC)
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC)
Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC)
Associació de Teatre per a Tots els Públics (TTP)
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Col·legi Professional de Directors de Cinema de Catalunya (CPDCC)
Federació Unió de Músics de Catalunya (UMC) que agrupa a:
Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC)
Associació de Músics i Animadors Professionals d’Espectacles Infantils (AMAPEI)
Associació de Músics i Intèrprets en Llengua Catalana (AMICS)
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM)
Associació de Músics de Tarragona (AMT)
Associació Professionals de Músics de Catalunya (MUSICAT)
Col·lectiu de Compositors de Tarragona Mikrokosmos
Foment de les Arts i del Disseny (FAD)
Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya
Galeries Independents de Catalunya (GIC)
Secció Catalana del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)

35 organitzacions professionals
20.675 creadors i agents culturals
394 empreses, companyies i escoles