Actualitat

La Generalitat modificarà la línia de suport a l’exhibició atenent la demanda del sector

29/01/2016

COMUNICAT al voltant de les modificacions en les línies de suport a l’exhibició de les subvencions anuals per a la dansa:

La Generalitat de Catalunya, atenent la demanda del sector, eliminarà el concepte de considerar únicament com a despesa subvencionable la generada per l’explotació d’espectacles que es facin a taquilla. L’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC) i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) vam manifestar el nostre total desacord amb el principal canvi presentat dins la convocatòria de subvencions anuals d’activitats professionals per a la dansa.

Després de diferents trobades amb el Departament de Cultura, la Generalitat de Catalunya ha emès el següent comunicat:

Com a resposta a la petició formal rebuda per part de l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya en relació a les convocatòries dels ajuts anuals i plurianuals de dansa, la Direcció General de Creació i Empreses Culturals, conclou adoptar les mesures següents:

1. Convocatòria anual de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional

1.1 Modificar en el proper Consell d’Administració que se celebra l’1 de febrer de 2016 les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional de l’OSIC i l’ICEC perquè siguin d’aplicació en la convocatòria d’enguany.
Es consideraran despeses subvencionables, en la modalitat d’exhibició, les generades per l’explotació d’espectacles que es facin a taquilla o a catxet, tant a nivell nacional com internacional.

2. Convocatòria plurianual de subvencions al desenvolupament i producció de projectes de dansa de caràcter professional

2.1 Atesa la impossibilitat administrativa de cancel•lar o prorrogar una convocatòria amb el període de presentació de sol•licituds ja iniciat, es prenen els següents acords:
2.1.1 Mantenir la convocatòria publicada amb termini de sol•licitud 4 de febrer per aquells professionals que s’hi vulguin acollir, i resoldre-la en els terminis establerts a les bases específiques.
2.1.2 Publicar una segona convocatòria amb les mateixes bases específiques per aquelles companyies que no s’han acollit a la primera convocatòria, amb l’objectiu d’esgotar, si és el cas, la dotació disponible i establerta per a la totalitat de la convocatòria.
2.2 Organitzar dues sessions informatives obertes al sector per resoldre dubtes administratius que puguin generar les bases específiques de la convocatòria plurianual. Se celebraran el dilluns 1 i dimarts 2 de febrer a les 12:00 hores a l’ICEC.

Amb aquestes mesures es preveu atendre les demandes fetes pel sector tant en les diferents reunions mantingudes amb les associacions i professionals independents durant els darrers sis mesos, com en la trobada conjunta celebrada el passat divendres amb l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, centres de creació i artistes.