Actualitat

La Generalitat convoca els fons per al programa de creadors en residència

01/02/2008

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha publicat al Diari Oficial les bases i convocatòria de fons per al programa de creadors en residència per a l’any 2008. El termini per presentar convocatòries acaba el 12 de març per la modalitat A i el 2 de maig per la B. Aquests fons s’enmarquen en els Fons per a la creació artística i el pensament contemporani que gestiona l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

Aquesta convocatòria té per objecte estimular la mobilitat dels creadors de Catalunya, dotar de recursos a creadors i professionals de la cultura per tal que puguin desenvolupar els seus treballs d’investigació, creació i producció en equipaments culturals especialitzats, i afavorir la interacció de creadors i col·lectius amb els ciutadans de Catalunya, a través de projectes artístics que incloguin un programa d’activitats participatiu.

Així mateix, l’objectiu és millorar les condicions per a la creació i augmentar les possibilitats de visibilitat de creadors professionals, companyies i col·lectius, contribuir a l’establiment de cooperació a llarg termini entre creadors,equipaments i municipis, i crear una vinculació estable entre els creadors, les companyies o els col·lectius i els municipis on està situat l’equipament, i alhora permetre desenvolupar una relació amb els ciutadans, compartir el seu treball i apropar els llenguatges artístics a nous públics.