Actualitat

La Generalitat anuncia el Pla de Rescat pel sector cultural

14/04/2020
El Govern de la Generalitat ha fet públic avui el pla de rescat del sector cultural amb la intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques que aquesta pandèmia pugui deixar.
Es fixa quatre objectius bàsics:

– Acompanyar el sector cultural durant la crisi, a través del contacte permanent amb els representants de tots els sectors culturals, a fi de recollir les seves necessitats i propostes i poder dissenyar accions precises que siguin útils de cara a la protecció durant la crisi del teixit cultural, així com a la represa immediata un cop estigui superada.

Establir les mesures i els mecanisme per intentar que l’impacte de la crisi no provoqui danys irreparables en el teixit cultural, a través d’una reestructuració profunda del pressupost per prioritzar la represa; l’elaboració i impuls d’un paquet de mesures normatives per adaptar les línies de subvencions a la situació de crisi, així com mesures per facilitar el crèdit i la liquiditat al sector cultural; i la creació de noves línies de subvencions específiques per fer front a la crisi.

– Preparar el sector per a una represa al més ràpida possible en la mesura que les condicions sanitàries i socials ho permetin. En aquests moments la Generalitat ha comunicat que s’està treballant en un programa per organitzar totes les tasques necessàries per establir la tornada a l’activitat. Aquest àmbit, que s’anirà desenvolupant de manera progressiva, haurà d’incloure, com a mínim, els següents aspectes:

  • Programa de desconfinament i tornada progressiva a l’activitat.
  • Programa de promoció de l’activitat i reactivació del sector.
  • Pla de públics i comunicació per a la represa.

– Per dur a terme aquests objectius, caldrà reestructurar el pressupost per adequar-lo. De moment, la primera onada d’accions representa una mobilització de recursos al voltant dels 31 M€.