Actualitat

La consellera de Cultura anuncia que les ajudes pel sector cultural es podran sol·licitar a partir de l’11 de novembre.

06/11/2020
Al llarg de la primera setmana de novembre, el Govern de la Generalitat ha anat anunciant l’aprovació de diferents Decrets Llei amb ajudes destinades al sector cultural. Aquí teniu un resum de 5 de novembre amb les ajudes i les dates (pendents d’aprovar).
A continuació llistem les lleis publicades al DOGC, ara s’han d’aprovar i publicar les bases que regularan aquests ajuts, on constarà el procediment a seguir per fer les sol·licituds i el termini per presentar-les. Segons la Conselleria de Cultura, es podran sol·licitar a partir de l’11 de novembre.

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses

S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

Podeu veure consultar requisits al DOGC. (a partir de pàgina 4).
Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura
S’estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música iaudiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual esprorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de lapandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Podeu veure consultar requisits al DOGC. (a partir de pàgina 6).
Línia de subvencions per compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

a.1) Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d’arts escèniques o música en espais escènics o musicals, o bé a l’aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l’espectacle. S’exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.

a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.

a.3) altres fora del sector de la dansa (consulteu el decret)

b) Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixenalgun dels requisits següents:
b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagat una entrada.
b.2) Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públicque ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.
Consulteu requisits i condicions a la llei publicada al DOGC.

Altres ajudes
Es destinarà 4,7 milions d’euros a despeses estructurals i de funcionament per empreses i entitats culturals i que es tradueixen en nòmines i lloguers entre d’altres, i es destinarà 2,1 milions d’euros a equipaments culturals participats per la Generalitat.

Dos ajuts que ja estan oberts són 2 milions d’euros a associacions, entitats i federacions sense ànim de lucre per despeses d’estructura i per a la programació estable 19-20 i 500.000 euros per autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre contractades i per cancel·lació de concerts o festivals de música.