Actualitat

La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats aprova per unanimitat l’Informe per a l’elaboració d’un Estatut de l’Artista

26/06/2018
Pas important en el llarg camí cap a l’aprovació de l’Estatut de l’Artista, que té l’objectiu de reconèixer les especificitats de l’ocupació cultural. La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats va aprovar, el 21 de juny, amb el suport de totes les forces polítiques, l’Informe per a l’elaboració d’un Estatut de l’Artista, un pas històric en la lluita per millorar les condicions laborals i fiscals d’aquests professionals.
El text presenta 75 recomanacions, entre les quals hi ha bona part de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, presentat pel CoNCA, l’APdC i les associacions sectorials al Parlament de Catalunya el 2016. L’objectiu de l’informe és proposar una millor regulació en un ampli ventall d’aspectes relacionats amb fiscalitat, protecció laboral i Seguretat Social dels treballadors i treballadores culturals. El següent pas és que s’aprovi al Ple del Congrés.

Millores i reconeixements de drets en l’àmbit fiscal i laboral i un programa enfocat a les transicions professionals

Entre les propostes que recull l’informe, destaquen:
  • La compatibilitat entre les prestacions per jubilació i els ingressos derivats dels drets d’autor en els professionals que no arribin a uns ingressos mínims, amb la reforma del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
  • La inclusió en el RETA d’un nou capítol, el règim professional especial del professional de la cultura i el seu trasllat a la Llei de la Seguretat Social, per tal de lluitar contra la proliferació dels “falsos autònoms”.
  • Les mesures per fomentar la representativitat sindical, imprescindible per la interlocució entre els treballadors i els empresaris del sector, modificant l’art.11 de la LEC per dotar a les associacions professionals de legitimació processal per actuar en nom dels seus associats defensant els seus drets.
  • La rebaixa en la retenció de l’IRPF. Aplicació de tipus reduïts de retenció a compte fins a un 2% per a contractes de duració inferior a un any.
  • La protecció dels col·lectius amb una activitat especialment exigent físicament, com són la dansa i el circ, amb un alt risc de lesions i malalties derivades de la pràctica professional.
  • La redefinició dels professionals del sector als epígrafs de l’IAE, per adaptar-los a la realitat de les professions artístiques del segle XXI.

Un dels punts més reivindicats pel sector de la dansa és el d’un programa enfocat a les transicions professionals. En aquest sentit, l’informe contempla formació, assessoria i un organisme ad hoc per a reintegrar els i les artistes al mercat laboral un cop han acabat la seva carrera dalt dels escenaris (pàgina 42 de l’informe).

Podeu consultar l’informe complet aquí (les 75 recomanacions es troben al capítol VI).