Actualitat

La cia. de David Campos reinicia la seva activitat després de les negociacions amb la Generalitat

21/01/2010

La companyia de ballet de David Campos, després de la denegació de la subvenció de l’INAEM, i de veure’s amb l’obligació d’acomiadar als seus ballarins, va iniciar negociacions amb la Generalitat de Catalunya fa unes setmanes orientades a aconseguir una major implicació d’aquesta administració en el projecte i en la projecció del Ballet de Santa Coloma de Gramenet, generant una complicitat a l’hora d’anar a buscar altres ajudes que permetin arribar a una xifra òptima de gestió i producció, que David Campos situa en un pressupost anual d’ingressos al voltant dels 800.000€. Val a dir que per la Generalitat de Catalunya, la bona resposta del públic en les seves temporades a Madrid i Barcelona, i l’èxit obtingut en les gires, legitima el projecte i la seva projecció de futur.

En la darrera taula de negociació amb la Generalitat de Catalunya (ahir dimecres, 20 de gener de 2010), els compromisos assolits per part de l’administració són:

· Donar suport a les actuacions de la companyia, fomentant la seva contractació en gira, a través de les accions de la Direcció General de Cooperació Cultural (programa Cultura en Gira)
· Donar suport a la projecció exterior de la companyia i els seus espectacles, a través de l’Institut Ramon Llull
· Gestionar fons reintegrables per les inversions de la companyia en explotació i producció a través de dinàmiques de col·laboració amb l’ICIC
· Ajudar a la companyia a gestionar mecanismes de finançament provinents de l’empresa privada
· Vehicular per la via parlamentaria la sol·licitud de noves ajudes de l’INAEM.

La Generalitat de Catalunya reconeix la labor de la Companyia de Ballet David Campos en l’àmbit de la dansa clàssica i la importància que té aquest projecte dins el sector. En aquest sentit, la Generalitat posarà a disposició de la companyia tots els mecanismes d’ajuda i suport dels diferents departaments e institucions vinculades a la cultura, per intentar solucionar l’actual situació econòmica i donar a aquesta formació la projecció i l’impuls necessaris.

David Campos desitja ara que “aquestes noves línies de treball obertes pel govern es vagin concretant en una millor situació financera per la companyia”, i espera també “una major i decidida implicació del CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya) en un futur immediat”. A dia d’avui, aquest organisme (el CoNCA) ja ha iniciat converses amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i en breu ho farà amb la mateixa companyia, per establir quins són els projectes i compromisos de futur del Ballet i determinar el nivell i tipus de suport que es necessita.

La Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet – David Campos, tot i tenir actualment una difícil situació econòmica, disposa ja d’un calendari força complert d’actuacions i compromisos per al primer semestre de l’any que, en la mesura de les seves possibilitat, vol mantenir i portar a terme.

Campos agraeix el suport incondicional que ha rebut durant aquests mesos per part del sector.