Actualitat

Joaquín de Luz, nou director de la Compañía Nacional de Danza

29/03/2019

Joaquín de Luz serà el nou director de la Compañía Nacional de Danza (CND) a partir de l’1 de setembre, en substitució de José Carlos Martínez, per un període de cinc anys.

El projecte artístic presentat pel ballarí incideix en la idea de desenvolupar la identitat pròpia de la CND. La seva proposta va dirigida, continuant el treball del seu predecessor, a definir els trets d’identitat que distingeixen la Companyia Nacional de Dansa i la situï com una de les més destacades de l’escena internacional del segle XXI.
Per a això proposa que la Companyia sigui versàtil, que abordi el ballet clàssic, la dansa neoclàssica i la contemporània, que experimenti amb els nous llenguatges amb un repertori plural i representatiu de la tradició cultural d’Espanya, que sigui reconeixible dins i fora de les seves fronteres.
En aquest sentit, les gires, tant nacionals com internacionals, són un altre dels objectius clau per apropar la dansa a tots els territoris i públics. Impulsar la projecció internacional obrint nous circuits de difusió i exhibició, principalment als EUA, Canadà, Àsia i Orient Mitjà. Així mateix, fomentar els programes d’intercanvi artístic i professional de ballarins i coreògrafs i de coproduccions internacionals, tant amb altres companyies com amb els festivals de dansa.
Formació contínua és un altre element clau del seu projecte. Proposa la creació d’un projecte d’alta formació per a ballarins joves en la seva transició a la vida professional, en contacte directe amb la vida artística, que serveixi també de plataforma per al desenvolupament creatiu de joves coreògrafs espanyols i possible pedrera de la companyia professional. Defensa la importància de la posada en marxa de tallers i cursos d’excel·lència artística que permetin la formació contínua i especialitzada en el si de la CND i ofereixin oportunitats de perfeccionament personalitzat a professionals de la dansa, tant en la seva faceta d’intèrprets com de coreògrafs.
Activar la col·laboració institucional. Per aconseguir tot això proposa buscar noves vies de col·laboració activa amb companyies públiques i privades, i amb aquelles administracions i entitats amb competència en la promoció exterior de la nostra cultura com orquestres, grans teatres i festivals, entre d’altres.
Font: Danza.es