Actualitat

Ja podeu consultar el Cens d’escoles de Dansa de Catalunya

21/04/2016

Des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya vam iniciar la recollida de dades per a l’elaboració d’un cens d’escoles de dansa (en base al curs 2013-2014) perquè no existia fins al moment cap dada estadística sobre la globalitat de la docència a Catalunya.

Si bé es podia saber quants alumnes passen per les escoles autoritzades, no sabíem quants alumnes fan dansa a escoles no autoritzades, quants professors hi treballen, quines disciplines tenen més demanda, etc.

Tenir aquestes dades ens ajudarà a conèixer el pes real de la dansa a Catalunya i poder engegar accions ajustades a les necessitats detectades.

S’ha emprat una metodologia quantitativa partint d’un marc de mostreig controlat de 326 centres i comptabilitzant una mostra de 222 enquestes vàlides. Aquestes són algunes de les dades més significatives:

– Un 39,2% d’escoles de dansa diu que els alumnes estan al centre entre 3 i 6 hores setmanals. Aquesta dada indica que hi ha un gruix important d’alumnes que estarien anant a classes de dansa 4 dies per setmana.

1.575 professors/es de dansa treballen de forma fixa o esporàdica a les escoles de dansa catalanes.

– Els estils de dansa més impartits als centres catalans són el clàssic i el contemporani.

– A Catalunya hi ha prop de 55.000 alumnes que estudien dansa.

Descarrega’t el Cens d’escoles de Dansa de Catalunya: