Actualitat

Instruccions sobre el pagament i justificació de les subvencions d’OSIC 2012

03/11/2012

Instrucció del president del Consell d’administració de l’OSIC, en relació al pagament i justificació de les subvencions concedides per l’OSIC durant l’any 2012

Aquest és el document que ens ha fet arribar l’OSIC, on consten la majoria dels acords presos en el marc de la reunió del passat 24 d’octubre:

Instrucció sobre la justificació i pagament de les subvencions 2012

En resposta a aquesta instrucció, hem fet arribar a l’OSIC els següents dubtes i peticions:

– Quan s’aprovarà el conveni amb l’ICF?
– Punt 4. A la reunió del dia 24 es va plantejar negociar l’ampliació del conveni amb l’ICF fins els ajuts de més de 5000€, però amb el redactat de la instrucció es proposa només a partir de 10.000€. Entenem així que la franja de 5.000 a 10.000 queda descoberta. És possible que es tramiti per via ràpida (a través del cash-polling) fins a 10.000€?
– 4.2. Qui és el responsable final davant l’ICF? Si l’OSIC funciona com aval, com a garantia, què passaria en el cas de la manca de pagament posterior al 31 de d esembre de 2012?
– Serà indispensable comptar amb el document de pignoració de l’OSIC per a tota persona/entitat que hagi de recórrer al crèdit de l’ICF.
-Punt 2.2. Amb el redactat de la instrucció no ens queda clar que s’acceptin factures i activitats amb data 2013, sempre i quan s’hagi previst a l’actualització de projecte i pressupost.La manca de pagament pot obligar a modificar el calendari previst inicialment, i a realitzar algunes activitats amb posterioritat al pagament, i a cancel·lar-ne altres, en contra de la voluntat del beneficiari.
-Punt 1.2 i 3.2  Quin serà el procediment i qui seran els responsables de portar a terme les revisions de les actualitzacions presentades, i sota quins criteris es pot procedir a la no acceptació o a la revocació d’un ajut ja concedit? Què vol dir “reajustar”? Quin serà el percentatge acceptable de desviació?
– Punt 3.2 La modificació del pressupost a la baixa no només pot venir afectada pe r la manca de liquiditat, sinó també per la disminució de les aportacions de diverses fonts previstes, inclosa la Generalitat.
– La sol·licitud d’avançament de l’ICF comporta una reducció efectiva de l’import final de la subvenció (5% interessos), així que és indispensable garantir el pagament definitiu de la totalitat dels ajuts abans del 31 de desembre o màxim un mes més tard (així com es va recollir a la reunió mantinguda el 24 d’octubre).
– Us agrairíem ens feu arribar l’anàlisi de dades que havíeu realitzat sobre nombre de projectes subvencionats i imports distribuït per sectors i franges d’import.
– Es va acordar que totes les modificacions i addendes pactades en aquests moments serien incorporades a les noves bases de convocatòries per als ajuts 2013, la publicació de les quals es preveu per al 26 – 27 novembre de 2012.

Retem a l’espera d’obtenir resposte s a aquests dubtes que van sorgir, en quant tinguem més informació us la farem arribar.

http://8octubre.wordpress.com/