Actualitat

Informe de l’APdC sobre la situació de la Dansa per al CoNCA

24/05/2011

A petició del CoNCA, l’APdC ha redactat un document sobre l’estat de la qüestió de la Dansa que servirà de base per l’elaboració de l’Informe Anual sobre l’estat de la Cultura i les Arts de Catalunya que elabora el CoNCA. L’informe valora anualment, d’una banda, la situació del sector cultural i, d’altra banda, permet fer anàlisi de les polítiques públiques desenvolupades al voltant de l’activitat artística i cultural pels diferents nivells d’administracions que actuen al territori català.  L’informe no podia tenir més de dos fulls.

L’APdC va organitzar un grup de discussió amb professionals del sector i organitzacions, com l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya i La Caldera, per tal de recollir aspectes de caire més qualitatiu, i n’ha extret les principals conclusions en aquest document subscrit per l’APdC i l’ACPDC , i que segueix les pautes que el mateix CoNCA ens va facilitar:

1.- Principals fortaleses a destacar del sector
2.- Principals dèficits que tradicionalment han afectat al sector
3.- Problemàtiques manifestades durant l’any 2010 i efectes de la crisi
4.- Actuacions destacades en el sector durant l’any 2010

A peu de notícia trobareu el pdf amb l’informe.