Actualitat

III convocatòria de residències artístiques al Graner

06/08/2012

Data límit: 28 de setembre de 2012

El Graner obre un període de recepció de projectes d’investigació i creació d’aprofundiment del llenguatge del cos i el moviment,  residències artístiques pel període gener-desembre del 2013. Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, a l’antiga fàbrica de bombetes Philips (C/Jane Addams 14-16),  és un espai de 1.000 m2 que disposa de 4 sales d’assaig, creació i posada en escena: des de la sala d’estudi plató de 240m2, passant per 2 sales d’assaig de 100m2 i una sala de recerca individual de 42m2. També disposa d’espais d’oficines i gestió per a l’acollida de projectes de producció així com la resta de serveis necessaris per la creació de propostes coreogràfiques.

El Graner s’inclou dins el Programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu donar suport i recolzar la creació a la nostra ciutat. L’Institut de Cultura ha encarregat al Mercat de les Flors la gestió de l’equipament. L’APdC i l’ACPDC formen part de la comissió de seguiment.

 

Tipologia de projectes: Projectes d’investigació i creació vinculats al llenguatge del cos i les arts del moviment.

Destinataris: Persones físiques, col·lectius, entitats sense ànim de lucre i empreses.

Candidatures /Documentació a presentar:  Les persones interessades hauran de fer arribar  al GRANER la documentació següent:

·       Currículum de l’artista o companyia + vídeo de la selecció de 3 treballs de creació (pots enviar-nos els enllaços per mail o en format DVD) .

·       Un breu escrit explicant la iniciativa i eixos de treball, així com especificar  nombre d’implicats, col·laboradors i agents de suport, si es el cas, sinopsi del currículum de tots els participants, calendari de treball i espai a concursar (màxim 5 fulls).

 

 

Quotes de pagament per part del sol·licitant de la residència:  La cessió d’espai està subjecta a una compensació econòmica per l’ús, regulada en funció de les necessitats tècniques i espacials requerides:

 

Espais

  Compensació per l’ús *

G

400 € mensuals

MT

250 € mensuals + (tècnica + consum – si l’ús és de residència tècnica)

 

M

250 € mensuals

P

100 € mensuals

 

 

·       De dilluns a divendres de 10h a 19h.

·       Dins aquest horari, la disponibilitat de l’espai serà il·limitada,  amb un mínim de 3 hores de treball diari.

·       El període de sol·licitud serà un màxim de 12 setmanes i un mínim d ‘una setmana d’estada.

·       Els horaris de cap de setmana i fora de la franja horària d’obertura  s’hauran de negociar de manera particular amb el GRANER, una vegada seleccionada la proposta en residència, i s’haurà de contemplar per part del demandant la possibilitat d’un suplement en concepte de neteja,  consergeria i consum energètic.

 

* Els ingressos anuals generats per aquestes compensacions d’ús estan destinats a la millora dels espais de treball, al seu manteniment  i a l’organització d’activitats de foment de la dansa.

 

Període de recepció de projectes: Del 6 d’agost al 28 de setembre del 2012.

Recepció de projectes: Es pot fer arribar les sol·licituds de dues maneres:

·       Per correu postal: GRANER , C/ Jane Addams 14-16, Cp. 08038, Barcelona.

·       Per email: info@granerbcn.cat

 

Serveis inclosos i disponibles per a la cessió d’aquests espais en residència artística:

·       Neteja bàsica dels espais.

·       Manteniment de la infraestructura.

·       Accés a Internet (via Wi-Fi i a través de la Intranet del centre).

·       Serveis de fotocòpies, escàner i impressió en l’espai d’oficines, on es posarà a disposició el mobiliari existent.

·       Assessorament i seguiment de projectes artístics en residencia.

·       Acompanyament, visibilització i promoció dels creadors residents en plataformes d’exhibició nacionals i internacionals .

·       Espais de descans.

 

Condicions de la cessió: Les companyies o artistes seleccionats en residència hauran de signar un contracte que regularà la cessió de l’espai .

 

Jurat de valoració : Un membre designat per l’APdC, un membre designat per l’ACPC, la coordinadora del Graner i un@ expert/a d’àmbit nacional de les arts vives en nom del Consorci del Mercat de les Flors.   

 

Resolució de la convocatòria de residències: 10 d’octubre del 2012.