Actualitat

Hem actualitzat la guia d’ajuts públics per a projectes de dansa!

05/09/2019
A la web de l’APdC hi tenim un apartat de recursos i documentació on hi anem penjant arxius de documentació de les temàtiques clau del món de la dansa en diferents formats. Anem incorporant la documentació que generem a partir de les demandes d’informació que rebem i estem oberts a rebre i a incorporar nou material.
Aquesta estiu hem actualitzat la guia d’ajuts públics per a projectes de dansa, on hi consten les diferents tipologies d’ajuts segons quina sigui l’administració pública que els concedeix (Generalitat, Diputació, ajuntaments…).
Pots descarregar-te-la aquí.