Actualitat

La Comissió Europea habilita la guia CulturEU per trobar finançament de projectes culturals i creatius

09/12/2021

La Comissió ha posat en marxa una nova guia interactiva que inclou totes les possibilitats de finançament disponibles a escala de la UE per als sectors cultural i creatiu. CulturEU actua com a finestreta única en matèria de finançament de la UE i reuneix un total de 75 possibilitats de finançament de 21 programes diferents de la UE, com Europa CreativaHorizonte Europalos fondos estructurales o InvestEU. En només uns clics, l’eina interactiva en línia pot dirigir qualsevol entitat cultural europea a l’ajuda financera de la UE disponible més adequada per a ella.

La guia s’ha desenvolupat per ajudar els socis, de qualsevol mida i tipus, que treballen als sectors cultural i creatiu a navegar per l’oferta de finançament de la UE, saber quines possibilitats tenen a la seva disposició i, en última instància, ajudar-los a accedir més fàcilment a aquest finançament. Les parts interessades poden filtrar automàticament les possibilitats de finançament pertinents en funció de les necessitats, el sector i el tipus d’organització. Inclou també exemples inspiradors i millores pràctiques. CulturEU s’actualitzarà periòdicament amb la informació més recent sobre noves convocatòries, i estarà disponible a totes les llengües de la UE a principis de 2022.