Gràcies per la convocatòria

Moltes gràcies! Hem rebut la teva convocatòria correctament. La revisarem i, un cop validada, quedarà publicada a l’àrea privada de les persones associades per a què la puguin consultar.