Actualitat

El Govern espanyol redueix les retencions d’IRPF als artistes

27/01/2023

Des d’avui, el mínim passa del 15% al 2% per als artistes amb una relació laboral especial

La retenció dels artistes autònoms passa del 15% al 7% si tributen per menys de 15.000 euros

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de l’IRPF per donar compliment a les mesures contingudes a l’Estatut de l’Artista en matèria de retencions. Es tracta de dues mesures consensuades a la Comissió Interministerial per al Desenvolupament de l’Estatut de l’Artista i destinades a les persones amb rendes més baixes d’aquest col·lectiu.

En concret, la primera mesura consisteix en la reducció del 15% al 2% del tipus mínim de retenció aplicable als rendiments del treball que derivin d’una relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat a les arts escèniques, audiovisuals i musicals , així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament de la dita activitat.

En segon lloc, es redueix el tipus de retenció del 15 al 7% en relació amb les activitats econòmiques desenvolupades pels artistes. Per això caldrà que l’artista hagués obtingut en el període impositiu anterior uns rendiments íntegres d’aquestes activitats inferiors a 15.000 euros i que aquests representin la seva principal font de renda, entesa aquesta última com a més del 75% de la suma dels rendiments íntegres de activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.

Desenvolupament de l’Estatut de l’Artista

L‟aprovació d‟aquestes mesures suposa un pas més en el desenvolupament de l‟Estatut de l‟Artista. Un procés que va començar el setembre del 2018, quan el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat l’informe de la Subcomissió per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista

Aquestes noves mesures se sumen a les que fa uns dies confirmaven el reconeixement de la intermitència del sector i la compatibilitat de la jubilació amb l’activitat artística.