Actualitat

A les classes de dansa per a adults es permet un màxim del 70%, amb mascareta obligatòria i bona ventilació

24/12/2021

L’ensenyament reglat, les escoles autoritzades i els centres de formació no autoritzats (per formacions fins als 18 anys) no han de reduir els seus aforaments

La capacitat dels entrenaments de clàssic i contemporani que organitza l’APdC serà de 10 persones a La Piconera i de 15 a La Caldera

El Govern de la Generalitat acaba de publicar una nova resolució respecte les normes de contenció de la Covid-19. A continuació podeu trobar les diferents mesures per cada tipologia de centre:

Ensenyament reglat

Els ensenyaments de règim especial reglats poden tenir plena presencialitat. Les mesures de prevenció les marca el pla d’actuació per al curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia per Covid.

Les escoles de dansa autoritzada i els centres de formació no autoritzats (infantil, primària, secundària i batxillerat)

Tant en les escoles autoritzades com els centres de formació de dansa no autoritzats (en les etapes d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat) les classes es poden realitzar d’acord amb el document Pla d’actuació PER A LES ACTIVITATS EDUCATIVES INFANTILS I JUVENILS QUE TENEN LLOC FORA DE L’HORARI LECTIU: Extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives.

A grans trets, l’aforament podrà ser del 100%, sempre que es pugui mantenir una distància mínima d’1,5 metres entre persones. En general, es recomana que les ràtios es mantinguin entre 10-20 participants per grup constant, sempre que sigui possible. Es tracta de ràtios aproximades que, en determinades activitats, poden ser ajustades per motius organitzatius. Quant a l’ús de mascareta, el Pla d’actuació estableix l’ús de mascaretes obligatori per a persones a partir de 6 anys excepte en activitats on no sigui possible o recomanable, com l’activitat física intensa.

manifestacio escoles de dansa
Foto de @ziks.unpolished i @minsyl

Classes de dansa per a adults

Les classes de dansa per a adults passen a un aforament del 70%. Segueix sent obligatori l’ús de mascareta i caldrà garantir una bona ventilació en les activitats en recintes tancats.

Entrenaments professionals APdC

La nova normativa també afecta els entrenaments de clàssic i contemporani que organitza l’APdC per a professionals. Així, actualment pels entrenaments de contemporani a la Caldera hi ha 14 places i per als de de clàssic a La Piconera 10 places. Us podeu insciure fent clic aquí.