Actualitat

Front comú per a defensar les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura

21/06/2016

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts conjuntament amb les associacions de professionals han creat un equip de treball mixt per tal de fer un front comú a l’hora de defensar les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura.

El representant del nostre col·lectiu serà Xevi Dorca, impulsor de la comissió sindical de l’APdC i gran defensor dels drets dels treballadors de la cultura. El document que recull les propostes és el resultat d’un estudi previ que ha recollit totes les tasques realitzades anteriorment i les reivindicacions històriques de les organitzacions representatives dels treballadors de la cultura.

Aquesta feina ha permès plantejar alternatives per intentar donar resposta a situacions anòmales del sector tant en un àmbit normatiu com en el de gestió, reivindicant l’establiment d’un marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, i es puguin assolir les garanties econòmiques i laborals a què tenen dret com a treballadors culturals.

El document resultant, que ha estat contrastat amb els representants del sector en un procés d’esmena i millora, inclou 36 propostes agrupades en quatre eixos temàtics: el tributari, el laboral, el contractual i i el formatiu (també s’aborden entre d’altres temes, els drets d’autor).

Per a mes informació, consulteu el document:

http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/36_propostes_millora_professional/CONCA_36PROPOSTESV503_format1_1_.pdf