Actualitat

Francesc Casadesús: “El Mercat vol ser la Casa de la Dansa”

03/12/2008

El passat 1 de desembre Francesc Casadesús, director del Mercat de les Flors, va donar una conferència sota el títol: “El procés de transformació del Mercat de les Flors. Un equipament escènic que s’orienta cap a la dansa“, on va fer un repàs dels darrers 25 anys del teatre i va apuntar quins són ara els seus objectius i reptes. 

Casadesús va començar explicant la evolució del Mercat de les Flors ens els darrers 25 anys, tant pel que fa a la programació i la direcció com a l’edifici i les seves sales. “Des dels seus inicis el Mercat ja estava orientat a especialitzar-se en dansa, l’any 1980 ja va portar a Pina Baush”, va explicar. Posteriorment, el Mercat es va convertir en el primer teatre Municipal de Barcelona i allà van néixer companyies tan emblemàtiques com La Fura dels Baus i Comediants, “era un referent, una connexió amb el teatre europeu contemporani, era un lloc molt estimat per la gent de Barcelona, s’hi portaven les coses més noves i més avantguardistes”, va comentar.

El director també va parlar d’aquest canvi d’imatge i de rumb que ha donat el Mercat des que n’és director i la seva definitiva orientació cap a la dansa. La intenció de Casadesús és convertir el Mercat en “La Casa de la Dansa”. El Mercat  “vol anar més enllà de l’exhibició i ser un espai de pensament i reflexió de la dansa”, explica. Vol un centre d’art on s’hi puguin gestar coproduccions, on es doni suport a la creació; que no es tanqui en una línia ni en un estil concret, i on el treball en xarxa tingui un gran pes, “no hem d’estar tancats, s’han de crear relacions amb diferents circuïts, col·lectius,…”, va afegir. La Casa de la Dansa, a més, ” és un espai amb projectes educatius, és un centre de documentació, un espai de reflexió“.  Un altre dels reptes del Mercat  és “posar l’edifici al dia”, va afegir Casadesús.