Formació

WORKSHOP 'EL COS PARLANT'

Cursos intensius o de curta durada

El 18 de Gener del 2024

Carrer de la Conreria, Barcelona

de 18h30 a 21h

17 de Gener del 2024

16.07€

16,07 €

Per a Professionals

Centre Cívic Barceloneta

Centre Cívic Barceloneta

-

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta/p/56394/el-cos-parlant

dansa@civicbarceloneta.com

93 256 33 19

El laboratori El cos parlant té com objectiu trobar un nou llenguatge físic a través de la integració de la veu en el moviment i així ampliar les possibilitats del cos com a mitjà d'expressió. Explorarem les possibles sinèrgies entre la dansa i la veu.
Quines són les relacions entre la veu (respiració / so / cant) i el moviment? Com pot potenciar-se, desconstruir-se o modificar-se aquesta relació?
Considero el cos dansaire com un instrument i la veu com a part integrant d'aquest.
Es compartiran eines de la recerca amb l'objectiu de generar així un espai on experimentar, jugar, compartir-les juntes i aprendre noves maneres de dur-les a terme. Treballarem individualment, en parelles i en tot el grup.