Formació

Tres tallers intensius d'improvisació i composició

Cursos intensius o de curta durada

Del 28 de Gener al 26 de Març del 2023

c/ de Valencia 558 6/2, Barcelona

Dissabte i diumenge / 10:30 - 13:30 i 15:00 - 18:30

20 de Gener del 2023

250€

1 Taller: 90 euros / 3 Tallers: 250 euros

Tots els Nivells

Einat Tal

Momentum

Federica Porello

https://einattal.com/training-es/

info@einattal.com

TRES TALLERS INTENSIUS

28-29/1/2023 - Eines per a la improvisació

25-26/2/2023 - El diàleg amb l’altre

25-26/3/2023 - Escriptura en grup

HORARI
Dissabte i diumenge de 10:30 a 13.30 i de 15:00 a 18.30

LLOC
Espai Momentum, c/Valencia 558 6/2, Barcelona.

PREU
90 euros > 1 Taller Intensiu
250 euros > 3 Talleres Intensius

Els tres intensius estan dissenyats amb l’objectiu d’acumular informació i experiències, fent un viatge de l’escolta individual dels nostres ritmes, desitjos i motors per al moviment, cap al diàleg amb l’altre, amb l’espai que ens envolta per compondre una danza de grup. Tot i així, cada intensiu té un enfocament específic i serà possible participar en una part d’ells.

28, 29 de gener
PRIMER INTENSIU - Eines per a la improvisació

El primer intensiu serà enfocat a un treball individual de cada participant.
S'oferiran marcs de recerca i eines per a la improvisació a través de les quals els participants tindran l'espai i el temps per a explorar, jugar i desenvolupar breus danses individuals.

Els temes seran:
- Connectar amb un estat d'escolta interna i externa.
- Guiar i ser guiat per les percepcions, la narrativa del gest, l'imaginari.
- L'escriptura: el temps de les accions i del no fer, la consciència de la totalitat del viatge en una improvisació, i de cada esdeveniment que la componen.
- Deixar-se contagiar pel que existeix al nostre entorn: sons, accions, espai.

Durant el taller hi haurà espais per a compartir reflexions i preguntes sobre cadascuna de les exploracions i sobre l'ampli concepte de presència escènica.

25, 26 febrer
SEGON INTENSIU - El diàleg amb l'altre

El segon intensiu serà enfocat al treball en duo, trio i en grup.
S'exploraran i nomenessin diferents tipus de relacions entre dues o més persones a través del moviment.

Els temes seran:
- Acompanyar i ser acompanyada
- Comunicar amb l'altre a través del contacte, o a partir de l'escolta de la musicalitat, del temps o de la trajectòria espacial o forma de les accions.
- Explorar la sensació de ser part d'un organisme constituït per diferents organismes o persones. Construir una identitat grupal.

Durant el taller hi haurà espais per a compartir reflexions i preguntes sobre cadascuna de les exploracions i sobre el potencial comunicatiu del gest.

25, 26 març
TERCER INTENSIU - L'escriptura grupal

El focus del tercer intensiu serà la composició.
Després d'un repàs de les eines apreses en els tallers previs, s'exploraran diferents maneres de construir amb elles partitures, seqüències, viatges.

Els temes seran:
- Repàs de les eines individuals
- Repàs de les eines grupals
- Com escriure una partitura des d'eines d'improvisació: els diferents graus de “llibertat” en la composició instantània.

Durant el taller hi haurà espais per a compartir reflexions i preguntes i experimentar des de la intuïció de cadascuna.

CONTACTE, INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS > Einat: 664848391