Formació

Sporá amb Nacera Belaza

Cursos intensius o de curta durada

Del 12 al 16 de Juliol del 2021

Carrer Eugeni Ors 12, Barcelona

16 a 20h

09 de Juliol del 2021

70€

56

Per a Professionals

La Caldera

La Caldera

Nacera Belaza

https://lacaldera.info/ca/activitats/spora-14

aula@lacaldera.info

93 415 68 51

Nacera Belaza no deixa de qüestionar en les seves creacions 'el gest ballat' i de nodrir el seu treball amb les aportacions profundes de la seva doble cultura. 'Cercar el moviment en una mateixa: un moviment no controlat i sense restriccions: un moviment lliure i obert. Tenir un cos neutre i disponible per escoltar l’espai que l’envolta. Sentir l’espai, apropiar-se’l i intervenir-lo' són els objectius que, com explica ella mateixa, es planteja en les seves interpretacions.

Aquest laboratori tindrà com a objectiu qüestionar la manera de percebre’s del ballarí o ballarina professional. El repte aquí serà continuar la relació amb l’altre i aportar una altra mirada sobre l’escena.

NACERA BELAZA va néixer a Medea (Algèria), el 1969, però va anar a viure a Reims amb només 5 anys. Coreògrafa autodidacta a cavall entre Europa i Àfrica, es va llicenciar en Lletres i va crear la seva pròpia companyia de dansa el 1989. Ha creat coreografies com Chacun sa chimère, Périr pour de bon, Point de fuite, Paris-Alger, Les sentinelles, Le trait, La traversée La procession, Solo(s), Le cercle i L’onde. Són obres en les quals sempre és present la recerca espiritual i l’exploració de les zones menys visibles de l’ésser humà.