Formació

SENTIR I BALLAR. Bases de la Dansa

Cursos intensius o de curta durada

Del 28 al 30 de Juliol del 2023

c/ església 1, l'Alzina, la Noguera (entre Ponts i Guissona)

Arribada: divendres 17 - 18:30h / Finalització: diumenge 18:30h

22 de Juliol del 2023

250€

225 €

Nivell inicial

tragantDansa / tragantCamp

tragantCamp

Olga Tragant

https://tragantdansa.com/contents/sentir-i-ballar-bases-de-la-dansa/

info@tragantdansa.com

666285715

En aquesta estada introduirem a la dansa des de diversos eixos que es complementen: la consciència sensorial, els principis bàsics del moviment i el moviment creatiu. Serà una estada per gaudir del cos i de la dansa millorant el nostre ús del cos i ampliant les possibilitats de moviment des del plaer de moure’ns i de ballar.

Consciència sensorial. Coneixement vivencial i anatòmic del propi cos (palpació, visualització, sensibilització, mobilització). Quin ús en fem del propi cos? Com podem estar amb més eficiència i calma? Respiració, postura, to muscular, mobilitat articular, equilibri flexibilitat – força.

Principis bàsics del moviment i la dansa. Coordinacions bàsiques que implicaran el treball de pes/gravetat, l´eix i el fora d’eix, les direccions, etc. Introduirem el vocabulari bàsic de la dansa contemporània: desplaçaments, salts, espirals, balanceigs, lliscades i rodades, caigudes/descens.

Introducció al moviment creatiu. Introduirem diverses eines i recursos a nivell creatiu estimulant la imaginació i potenciant la nostra capacitat de creació i d’expressió a través del moviment. Treballarem a partir de diverses propostes jugant amb la relació entre cos – moviment i espai, la relació entre cos -moviment i temps, les qualitats físiques del cos i del moviment (energia/pes/força), etc.

Al llarg de les diferents sessions treballarem a partir de treballs d’escolta i d’exploració, exercicis i seqüències simples de moviments i exercicis en forma d´improvisacions. Combinarem el treball individual, en parelles, en petits grups i de tot el grup. En aquesta estada treballarem prioritàriament dins la sala i farem alguna sortida de treball a l´exterior, en l’entorn de la natural si el temps ens ho permet.

Dirigit a tota persona amb curiositat i motivació per la dansa, amb ganes d´ampliar les seves possibilitats de moviment i despertar el seu potencial creatiu.