Formació

PROJECTem: creació col·lectiva acompanyada

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 19 d'Abril al 16 de Juny del 2022

Telègraf 67, 08041, Barcelona

Dimarts i dijous, d'11 a 15 h

15 de Març del 2022

300€

300 €

Nivell Avançat

nunArt Creacions

nunArt Guinardó

Gisela Creus i Triny Reinoso

https://guinardo.nunartbcn.com/ca/projectem

nunart.creacions@gmail.com

És una proposta d’acompanyament a la creació en format grupal. L’objectiu és crear un grup estable d’entre 8 i 10 intèrprets que vulguin treballar en la creació i exhibició d’una peça durant 10-12 setmanes.

Aquesta proposta neix de la voluntat d’oferir un espai de trobada, creixement i inspiració als intèrprets que en formin part. Un dels objectius principals és oferir als participants eines i aprenentatges que tenen a veure amb una projecció professional en arts escèniques a través de la pràctica i la consecució d’un projecte creatiu.

PROJECTem vol augmentar la perspectiva de les possibilitats de desenvolupament professional i fomentar l’autoconfiança per a la creació escènica independent a través de l’experiència, així com el suport mutu i la col·laboració entre professionals de la dansa, per tractar-se d’un projecte grupal.

Les trobades seran dos cops a la setmana, amb un total de 6 h setmanals durant 12 setmanes o 8 h setmanals durant 10 setmanes, en sessions que constaran d’una part d’entrenament i una altra de creació. Les decisions d’escenografia, vestuari, música, producció, gestió de bolos, etc. seran preses pels propis participants, que es repartiran les tasques que calgui dur a terme. Per aquest motiu, cal que els participants es comprometin a implicar-s’hi durant tot el procés. D’altra banda, cal comptar que hi haurà aproximadament dues hores setmanals de treball personal, per fer recerca o reunions amb el grup.

La coordinació i l’acompanyament a la creació del projecte el duran a terme Gisela Creus i Triny Reinoso. Gisela Creus va executar un projecte similar durant dos anys als Estats Units, Contemporary Dance Ensemble, on hi van participar un total de 20 persones i es van crear 3 peces que es van mostrar a diferents festivals i teatres de la ciutat.

D'altra banda, Triny Reinoso participarà en el procés en col·laboració amb Gisela Creus i guiarà puntualment alguna sessió.

-> El 5 de març hi haurà un intensiu 2H amb Gisela Creus que serà una aproximació a PROJECTem. Després de l'intensiu, a les 12.15 hi haurà una reunió informativa.

Calendari de creació: del 19 d'abril al 16 de juny, dimarts i dijous d'11 a 15 h

Mostra: dissabte 18 de juny. Dos passis: a les 18 i a les 20 h. Disponibilitat dels intèrprets: de 12 a 21 h

Què s’ofereix?

- Entrar en un procés de creació en un espai com nunArt, amb condició de centre de creació.

- La possibilitat de treballar, conèixer i fer pinya amb altres professionals de la dansa.

- Una dinàmica de treball seriosa i rigorosa, en un espai que és formador alhora que té un enfoc professional.

- Viure l’experiència de gaudir d’un acompanyament professional i formar part d’un projecte col·lectiu.

- Una experiència global de creació, gestió i producció d’una peça, que donarà eines per a poder fer-ho de manera independent en el futur.

Selecció de participants:

Es valorarà la trajectòria i la formació, així com les motivacions i interessos expressats a la carta de motivació. No és necessari haver cursat una formació professional ni tenir experiència professional prèvia, però sí tenir una formació sòlida de nivell avançat en dansa contemporània.

Així mateix, és imprescindible el compromís i la responsabilitat de cada participant amb el projecte i amb la resta de persones que en formaran part durant les 12 setmanes que es proposen, així com l’assistència a totes les sessions.

La convocatòria és oberta de l'1 al 15 de març. El 21 de març s'informarà els participants seleccionats.