Formació

PROJECTem: creació col·lectiva acompanyada

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 02 d'Octubre al 15 de Decembre del 2023

Carrer del Telègraf, 67, 08041, Barcelona

Dilluns, dimecres i divendres, d'11.30 a 14.30 h

10 de Setembre del 2023

450€

450 €

Intermig i Avançat

nunArt Creacions

nunArt Guinardó

Gisela Creus i Triny Reinoso

https://guinardo.nunartbcn.com/ca/projectem

PROJECTem és una proposta d’acompanyament a la creació en format grupal. L’objectiu és crear un grup estable de 8-10 intèrprets que formar part d'un procés de creació durant 10-12 setmanes.

Aquesta proposta neix de la voluntat d’oferir un espai inclusiu de trobada, creixement i inspiració als intèrprets que en formin part. Un dels objectius principals és oferir als participants eines i aprenentatges que tenen a veure amb una projecció professional en arts escèniques a través de la pràctica i la consecució d’un projecte creatiu.

La sisena edició, serà d’octubre a desembre. El format serà de creació grupal d’una peça, en la que els participants estaran vinculats en un sol procés creatiu compartit.

La coordinació i l'acompanyamet a la creació els duen a terme Gisela Creus i Triny Reinoso.

Per la selecció de participants, mitjançant convocatòria, es valora la trajectòria i la formació, així com les motivacions i interessos expressats a la carta de motivació. No és necessari haver cursat una formació professional ni tenir experiència professional prèvia, però sí tenir una formació sòlida de nivell avançat en dansa contemporània.

Així mateix, és imprescindible el compromís i la responsabilitat de cada participant amb el projecte i amb la resta de persones que en formaran part durant les 12 setmanes que es proposen, així com l’assistència a totes les sessions.