Formació

PROJECTem: creació col·lectiva acompanyada

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 12 de Setembre al 03 de Decembre del 2022

Telègraf 67, 08041, Barcelona

Dilluns i dimecres, d'11 a 14 h

02 de Setembre del 2022

320€

320 €

Nivell Avançat

nunArt Creacions

nunArt Guinardó

Gisela Creus i Triny Reinoso

https://guinardo.nunartbcn.com/ca/projectem

nunart.creacions@gmail.com

És una proposta d’acompanyament a la creació en format grupal. L’objectiu és crear un grup estable de 10 intèrprets que vulguin treballar en la creació i exhibició d’una peça durant 12 setmanes.

Aquesta proposta neix de la voluntat d’oferir un espai inclusiu de trobada, creixement i inspiració als intèrprets que en formin part. Un dels objectius principals és oferir als participants eines i aprenentatges que tenen a veure amb una projecció professional en arts escèniques a través de la pràctica i la consecució d’un projecte creatiu.

PROJECTem vol augmentar la perspectiva de les possibilitats de desenvolupament professional i fomentar l’autoconfiança per a la creació escènica independent a través de l’experiència, així com el suport mutu i la col·laboració entre professionals de la dansa, per tractar-se d’un projecte grupal.

Les trobades són 2 cops a la setmana, amb un total de 6 h setmanals durant 12 setmanes, en sessions que constaran d’una part d’entrenament i una altra de creació. Les decisions d’escenografia, vestuari, música, producció, gestió de bolos, etc. seran preses pels propis participants, que es repartiran les tasques que calgui dur a terme. Per aquest motiu, cal que els participants es comprometin a implicar-s’hi durant tot el procés. D’altra banda, cal comptar que hi haurà aproximadament dues hores setmanals de treball personal, per fer recerca o reunions amb el grup.

La coordinació i l’acompanyament a la creació del projecte el duen a terme Gisela Creus i Triny Reinoso. Gisela Creus va executar un projecte similar durant dos anys als Estats Units.

D'altra banda, Triny Reinoso participa en el procés en col·laboració amb Gisela Creus i guia puntualment alguna sessió.