Formació

PROJECTem: creació col·lectiva acompanyada

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 12 de Setembre al 02 de Decembre del 2022

Telègraf 67, 08041, Barcelona

Dilluns, dimecres i divendres, d'11 a 14 h

20 de Juliol del 2022

400€

400

Intermig i Avançat

nunArt Creacions

nunArt Guinardó

Gisela Creus i Triny Reinoso

https://guinardo.nunartbcn.com/ca/projectem

nunart.creacions@gmail.com

És una proposta d’acompanyament a la creació en format grupal. L’objectiu és crear un grup estable de 10 intèrprets que vulguin treballar en la creació i exhibició d’una peça durant 12 setmanes.

Aquesta proposta neix de la voluntat d’oferir un espai de trobada, creixement i inspiració als intèrprets que en formin part. Un dels objectius principals és oferir als participants eines i aprenentatges que tenen a veure amb una projecció professional en arts escèniques a través de la pràctica i la consecució d’un projecte creatiu.

PROJECTem vol augmentar la perspectiva de les possibilitats de desenvolupament professional i fomentar l’autoconfiança per a la creació escènica independent a través de l’experiència, així com el suport mutu i la col·laboració entre professionals de la dansa, per tractar-se d’un projecte grupal.

Les trobades són 3 cops a la setmana, amb un total de 9 h setmanals durant 12 setmanes, en sessions que constaran d’una part d’entrenament i una altra de creació. Les decisions d’escenografia, vestuari, música, producció, gestió de bolos, etc. seran preses pels propis participants, que es repartiran les tasques que calgui dur a terme. Per aquest motiu, cal que els participants es comprometin a implicar-s’hi durant tot el procés. D’altra banda, cal comptar que hi haurà aproximadament dues hores setmanals de treball personal, per fer recerca o reunions amb el grup.

Va dirigit a ballarins, intèrprets i creadors de la dansa i moviment amb una formació sòlida en dansa contemporània que estiguin animats a participar en un procés d’investigació i creació a nivell col·lectiu.

Es treballarà dins d’un marc professional, i és important remarcar la responsabilitat individual dins del projecte grupal. Les sessions són regulars i es divideixen en una hora d’entrenament i dues de creació. Per aquest motiu, es demana compromís de participació a totes les sessions.