Formació

Programa de formació [inside MOVEMENT]

Altres formacions

Del 13 de Gener al 19 de Juny del 2020

c/ Reig i Bonet 23, Baixos (Gràcia), Barcelona

Dimarts a divendres, matins

29 de Novembre del 2019

1980€ (dividit en 6 pagaments)€

Contemporània

tragantDansa

Olga Tragant, Sol Cordero, Maria Hernando, Maria Mora, Ester Momblant, Sara Pons i Sol Vázquez

tragantdansa.com/formacio/

info@tragantdansa.com

666285715

Formació [inside MOVEMENT]
Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió


[inside MOVEMENT] és un programa de Formació en Dansa Contemporània dirigit per l'Olga Tragant, que integra diverses àrees i continguts: tècnica del moviment, anatomia vivencial / consciència sensorial, treball de creació i teoria – reflexió.

[inside MOVEMENT] s'adreça a qualsevol persona – amb experiència prèvia en la dansa contemporània i treball corporal – interessada a aprofundir en coneixements de dansa i moviment. Aquest programa ofereix uns continguts essencials que poden ser aplicats a diversos àmbits professionals i / o ajudar en el desenvolupament personal.


*** objectius ***

+ Oferir uns coneixements sòlids i de qualitat en dansa contemporània i estudis del moviment.

+ Oferir una formació que integri i relacioni diversos continguts / coneixements: consciència corporal, tècniques del moviment, treball de creació, i teoria i reflexió.

+ Oferir eines pràctiques i teòriques que ampliïn les possibilitats de moviment, l'autoconeixement, l'expressió i la creativitat, a través del treball de cos i de la dansa.

+ Oferir una experiència d'aprenentatge de la dansa centrat en uns continguts fonamentals perquè cada individu pugui després (in)corporar-los al seu àmbit professional (educatiu, social, salut, artístic, etc.) i/o també en el seu desenvolupament personal.

+ Oferir una formació que afavoreixi la salut i el benestar.


*** àrees de treball – continguts ***

- àrea: tècnica de moviment i entrenament

Treball dirigit a l'estudi del moviment i els seus principis, així com a l'aprenentatge motriu. Buscarem millorar la mecànica del moviment i les diferents destreses i habilitats físiques del cos en moviment, la coordinació i la memòria corporal. Ho farem a través d'exercicis dirigits d'acondicionament, exercicis de tècnica, frases de moviment – seqüències coreogràfiques, i treballs d'exploració i recerca dels principis i patrons de moviment. Dins aquesta àrea s'inclouen les classes de:

Dansa Contemporània
Contact Improvisació
Entrenament Body Weather
Axis Syllabus


- àrea: treball de creació

Treball dirigit a l'aprenentatge de les eines i els recursos relacionats amb la creació artística des del llenguatge corporal i del moviment. Buscarem millorar i desplegar el potencial creatiu de cada individu alhora que ser i anar descobrint un criteri artístic propi. També serà important el treball en grup, l'escolta i la comunicació compartida. Farem aquest treball a través de propostes / aproximacions a la improvisació, treballant sobre eines d'improvisació i recursos de composició, i a partir de l'elaboració de propostes de creació individuals i en grup. Aquesta àrea inclou:

Improvisació – creació
Dansa Butoh
Composició Instantània
Dansa a la Natura a tragantCamp
Laboratori de Creació


- àrea: treball de consciència

Treball dirigit a millorar l'ús del propi cos, la seva escolta, eficiència i matisos. Buscarem afinar les nostres capacitats sensorials i motrius. Estudiarem, (in)corporarem i/o re-aprendrem diversos patrons de moviment per tal d'arribar a un cos/ment disponible i sa. Ho farem a través de l'estudi anatòmic vivencial i la pràctica de la consciència sensorial, la consciència a través del moviment i el ioga. Aquesta àrea inclou:

Anatomia i Consciència Sensorial
Hatha Vinyassa Ioga


- àrea: teoria i reflexió

Cartografia introductòria a diferents corrents i creadors rellevants en la història de la dansa contemporània del segle XX i XXI. Estudi i reflexió sobre visions i criteris en relació a la creació, l'art i el llenguatge del moviment-dansa, la composició, la dramatúrgia, etc. Ho farem a través de diverses exposicions liderades per l'Olga, treballs-presentacions dels alumnes individuals i en grups, debats – xerrades i vídeo – projeccions.


*** què inclou el programa ***

+ classes setmanals
de gener a juny: 16 hores presencials / setmana
Matins: dimarts, dimecres, dijous i divendres
+ 352 hores de classes setmanals d'assignatures troncals

+ tallers
4 tallers repartits en els 3 períodes de la Formació
El taller Dansa i Natura i el taller Lab Creació es faran a tragantCamp. Aquests 2 tallers inclouran l'estada a tragantCamp (l'Alzina de l'Aguda, la Noguera), i implicarà 3 dies complets (Dansa i Natura: 27,28 i 29 Març), (Lab Creació: 5, 6 i 7 Juny).
Els altres 2 tallers seran dirigits per 2 professionals convidats i es realitzaran a tragantBarcelona en l'horari establert de classes.

+ sessions i classes puntuals amb professionals convidats

+ realització de treballs teòrics i pràctics, memòria i assistència a activitats

+ portes obertes del treball de creació
divendres 30 d'abril, Mostra en motiu de Dia Internacional de la Dansa
divendres 12 de juny, Presentació del treball de Creació

+ tutories individuals

+ disponibilitat d'espai per assaig
Els dimarts després de la classe (com a mínim) l'espai estarà disponible pels alumnes de la formació, per tal de poder treballar en els treballs de creació i /o de les altres matèries.


*** a qui ens dirigim ***

Aquest programa de formació s'adreça a qualsevol persona que desitgi adquirir un desenvolupament artístic endinsant-se en els coneixements de la dansa des dels vessants de consciència corporal, tècnica, creació i teoria-reflexió.

Es demana tenir una base en la Dansa Contemporània, i/o en altres treballs de moviment i/o arts escèniques i/o treballs de creació o improvisació.

La classe de tècnica en Dansa Contemporània es podrà realitzar en 2 grups diferents si es creu necessari segons l'experiència de cada persona.

Es demana i s'espera màxima implicació i compromís en el treball al llarg de tota la formació per tal de què l'aprenentatge i l'aprofitament siguin òptims.


*** direcció – professorat ***

La direcció i coordinació del Programa de Formació estarà a càrrec de l'Olga Tragant. L'equip de professors/res està format per artistes/professionals especialistes que impartiran els diversos continguts setmanals i els tallers.

sol cordero / matèria: Hatha Vinyassa Ioga
maria hernando / matèria: Tècnica de Moviment. Dansa Contemporània
maria mora / matèria: Axis Syllabus
ester momblant / matèria: Contact Improvisació
sara pons / matèria: Tècnica de Moviment. Body Weather
sol vázquez / matèria: Tècnica de Moviment. Dansa Contemporània
olga tragant / matèries: Anatomia i consciència, Treball creació, Teoria-reflexió


*** sol∙licitud d'inscripció ***

Si estàs interessat/da en formar part d'aquest grup de Formació cal que ens enviis:

+ El Formulari d'inscripció omplert

+ Currículum general + Currículum relacionat amb la dansa

+ Carta de Motivació

+ Opcional: material audiovisual (fotos, vídeos) de treballs on estiguis ballant o de creacions realitzades

Termini per l'enviament d'aquesta sol·licitud i inscripció: 29 de novembre 2019.

De seguida que rebem la vostra sol·licitud, us convocarem per una entrevista. Després de l'entrevista valorarem si cal fer algunes proves pràctiques. Enviar tota la informació a: info@tragantdansa.com (assumpte: Formació [inside MOVEMENT] 2020)