Formació

Postural Training

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 2 de setembre del 2020 al 31 de juliol del 2021

Varia, Barcelona

consultar

10€

10€ per a socis de l'APdC

31 de desembre del 2021

Tots els Nivells

Silvia Turu

Varis

Silvia Turu

http://silvia-sga8.wixsite.com/postural

silvia-sga@hotmail.es

649822800

POSTURAL TRAINING / ARTS ESCÈNIQUES

STRETCHING GLOBAL ACTIU (SGA)
REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL (RPG)
Philippe Souchard

SGA en l'aplicació de la RPG, basat en l'evolució de les auto postures, és el mètode eficaç pel manteniment en el rendiment muscular, millora la condició corporal i preveu les lesions en les arts escèniques, específicament en les professions en què l'eina principal és el cos com a mitjà d'expressió, i en la interpretació i la comunicació escènica.

Objectius
Amb el treball sobre la consciència corporal i l'entrenament muscular, aconseguirem:

- Reequilibrar la morfologia estructural des de l'estirament de les cadenes musculars estàtiques i l'alineació articular.

- Reduir el risc de lesions derivades dels factors que condicionen la postura, i de la repetició continuada dels moviments i posicions de la dansa.

- Optimitzar l'energia vital en l'expressió corporal i la interpretació del moviment. Saber trobar la capacitat d'alliberar les tensions musculars físicament i/o emocionalment i el control del mateix cos.

- Millorar el rendiment físic i artístic en les disciplines que el cos és l'instrument de comunicació i expressió.

PROCÉS DE TREBALL

- Realització de les auto postures en tres posicions: en dec dorsal, asseguts i drets.

- Estirament de totes les cadenes musculars. S'utilitzen recursos específics a través de moviments suaus, progressius i conscients.

- Els estiraments són actius i globals. El subjecte realitza tots els moviments i es treballa amb tot el cos sincrònicament.

- Activar els centres vitals energètics del cos per l'expressió i la interpretació del moviment, activitat, respiració, repòs i relaxació. La respiració és el motor de l'estirament.
postural training