Formació

Laboratori d'Improvisació Escènica amb SLMFV

Cursos intensius o de curta durada

Del 25 al 29 d'Octubre del 2021

Carrer del Telègraf, 67, 08041, Barcelona

Dilluns a divendres, de 14 a 17 h

24 d'Octubre del 2021

150€

150

Nivell Avançat

nunArt Creacions

nunArt Guinardó

Si Los Martes Fueran Viernes

https://guinardo.nunartbcn.com

nunart.creacions@gmail.com

Des del 2019, la casa d'improvisació Si Los Martes Fueran Viernes, duu a terme un espai de Laboratori com a lloc de pràctica, pregunta i reflexió sobre la improvisació escènica i la composició instantània. Des de la seva creació, la casa desenvolupa eines que són d'ajuda a l'hora de crear una peça instantàniament dins d'un espai escènic amb característiques específiques: Què vol dir ser compositor i intèrpret a el mateix temps? Quines forces es posen en joc a l'hora de composar instantàniament en un escenari?

En els tallers es treballa principalment des de la dansa i la comunicació física. Des d'allà ens vinculem espontàniament amb la presència del so i la música, els llums i el vestuari. El coneixement donat per la pràctica d'improvisar habilita la relació íntima entre el joc escènic, amb les seves regles específiques, i les decisions que prenem quan participem en ell. La pràctica contínua confereix als cossos un sentit de confiança i de responsabilitat creativa, necessaris per a afrontar qualsevol tipus d'improvisació escènica.