Formació

LABORATORI DE MOVIMENT

Cursos mensuals, trimestrals i anuals

Del 08 de Novembre del 2022 al 07 de Novembre del 2023

carrer del hospital 94, barcelona

dimarts i dijous 20hs

30 de Novembre del 2022

45€

35 €

Tots els Nivells

Florencia Sardo

INBODY STUDIO

Florencia sardo

https://www.instagram.com/florrsardo/

florenciasardot@gmail.com

entrar al cos com a manera d'explorar la nostra sensibilitat. En aquest laboratori investigarem el cos en les diferents possibilitats de moviment, creant un imaginari col·lectiu i explorant recorreguts, sensacions, dibuixos corporals, mapes mentals, estratègies, espais i sons. Farem servir l'escriptura com a possible pilar del nostre moviment, on desplegar el soroll mental que aparegui per després transformar-lo en moviment. Laboratori de moviment com a significació de possible escenari escènic, com a espai literal de marge d'error, com a pràctica de l'honestedat i la sensibilitat.