Formació

Intensiu amb Kernel Dance Theatre

Cursos intensius o de curta durada

Del 29 al 30 de Novembre del 2022

Carrer del Telègraf, 67, 08041, Barcelona

de 10 a 14 h

29 de Novembre del 2022

75€

75 €

Intermig i Avançat

nunArt Creacions

nunArt Guinardó

Kernel Dance Theatre

https://guinardo.nunartbcn.com/ca/activitats/intensius/intensiu-amb-kernel-dance-theatre

nunart.creacions@gmail.com

KUNE: Movement method

KUNE és un mètode de moviment i entrenament que ens permet millorar el coneixement del nostre cos a partir d'eines que provenen de la dansa i les arts marcials. L'objectiu és descobrir, investigar i desenvolupar el nostre instint, la consciència i les capacitats físiques.

Aquest mètode qüestiona les fronteres entre disciplines i la relació entre el cos i la ment. No s'obvien les emocions ni es qualifiquen com a positives o negatives, ans al contrari: s'observen i es canalitzen convertint-les en eines d'expressió. A KUNE l'observació i el diàleg dins del treball en parella són elements clau per a l'autoconeixement.